Objecte: Concessió administrativa per a la gestió del servei públic esportiu de dues instal·lacions esportives municipals.

Número d´expedient: 2011/04.

Dependència que tramita l´expedient: Negociat de Contractació del Patronat Municipal d´Esports.

Data límit de presentació de proposicions: 23 de setembre de 2011, fins a les 13:00 hores.

Data d´obertura de sobres de la documentació administrativa: 26 de setembre de 2011, a partir de les 11:00 hores.

Data de Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: 8 de setembre de 2011.

Òrgan de Contractació: Patronat Municipal d´Esports.

Obertura sobre B: Dimarts, 27 de setembre de 2011, a les 12:45 hores (Acte públic).

Obertura sobre C: Dijous, 13 d´octubre de 2011, a les 9:00 hores (Acte públic).

Data lectura informe documentació quantificable de forma automàtica: 14 d´octubre de 2011, a les 13:00 hores.

Data d´adjudicació: 19 d´ octubre de 2011.

Data de formalització: 7 de novembre de 2011.

Informació Associada:volver