OBJECTE: SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ A CASTELLÓ DE LA PLANA, MITJANÇANT LA MODALITAT DE GESTIÓ INTERESSADA.

- PROCEDIMENT: Obert.
- Nº EXPDTE: 2/2010
- Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.
- Data de publicació en el BOP: 15 de desembre de 2012.
- Data fi de presentació de proposicions: 31 de desembre de 2012 fins a les 13:00 hores.
- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 18 de desembre de 2012.

INFORMACIÓ ASSOCIADA


Plec de Clausules Administratives
Plec de Prescripcions Tecniques 

Anunci de licitacio

Documentació complementaria

Anexe 2

Anexo 3

MESA DE CONTRACTACIÓ

- Opertura documentació administrativa (Sobre A) (Acte no públic): dimarts, 8 de gener de 2013, a partir de les 10:00 hores.
- Opertura documentació criteris no cuantificables (Sobre B) (Acte públic): divendres, 11 de gener de 2013, a partir de les 10:30 horas.

ADJUDICACIÓ/FORMALITZACIÓ

.- Órgan i Decha de adjudicació: Acord de la Junta de Govern Local, 22 de març de 2013.
.- Anuncio Adjudicación

.- Formalització: 22 d´abril de 2013
.- Contratista: Autotransportes Colectivos Castellonenses,S.A.

.- Anunci Formalització
volver