• 1. Concessió de l'ús privatiu de part de la planta baixa amb una superfície ocupada d'1.221'40 m2 construïts, de l'immoble municipal antic aquarterament Tetuán 14, mitjançant l'adjudicació directa a la "Fundació Dany Cerebral Ateneu Castelló de la Comunitat Valenciana" amb destinació a Centre de Dia.
  ms informacin
 • 2. Concurs autorització d'ús comú especial de la via pública (llicència) per a l'explotació d'un tren turístic a Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 3. Contractació de la concessió administrativa per a l'explotació del domini i ús públic municipal del quiosc municipal siti en la Plaça del Real d'esta ciutat.
  ms informacin
 • 4. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, del servei relatiu a l'execució del programa Joves per la Convivència i la Interculturalitat, inclòs en el programa gestió de la diversitat en l'àmbit comunitari.
  ms informacin
 • 5. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, del servei relatiu a l'execució de tallers de interculturalitat i educació en valors, inclosos en el programa gestió de la diversitat en l'àmbit educatiu.
  ms informacin
 • 6. Contractació de la concessió administrativa del quiosco municipal siti en la Plaça Hort dels Corders d´esta ciutat.
  ms informacin