La Unió Europea

La Unió Europea (UE) és una família de països europeus democràtics que treballen junts per a millorar la vida dels seus ciutadans i ciutadanes i per a construir un món millor. La UE és una història d´un gran èxit. En només mig segle d´existència, la UE ha portat la pau i la prosperitat a Europa; ha creat una moneda europea única (l´euro) i un "mercat únic" sense fronteres on les mercaderies, les persones, els servicis i els capitals poden circular lliurement. S´ha convertit en una potència comercial important i en líder  mundial en àmbits com ara la protecció del medi ambient i l´ajuda al desenvolupament.

L´èxit de la Unió Europea es deu en gran part a la seua peculiar forma de funcionament. Els països que constituïxen la UE continuen sent nacions sobiranes independents, però compartixen la seua sobirania per a ser més forts i tindre una influència mundial que cap d´ells podria exercir individualment.

Compartir la sobirania significa, en la pràctica, que els Estats membres deleguen alguns dels seus poders decisoris en les institucions comunes creades per ells per a poder prendre democràticament i a nivell europeu decisions sobre assumptes específics d´interés conjunt.

Les principals institucions responsables de la presa de decisions són:
  • El Parlament Europeu, que representa els ciutadans de la UE i és triat directament per ells;
  • El Consell de la Unió Europea, que representa als Estats membres individuals;
  • La Comissió Europea, que defén els interessos de la Unió en el seu conjunt; i
  • El Tribunal de Justícia, que vetla pel compliment de la legislació europea, i el Tribunal de Comptes, que controla el finançament de les activitats de la Unió.

Diversos organismes també exercixen un paper clau en el funcionament de la UE, entre ells destaca el Comité de les regions, que representa les autoritats regionals i locals. El Comité de les regions és un òrgan consultiu integrat per representants regionals i locals d´Europa. El Comité ha de ser consultat abans que es prenguen decisions de la UE sobre assumptes que concernixen el govern local i regional, com ara la política regional, el medi ambient, l´educació i el transport.

Castelló i la Unió Europea

Des de la Regidoria de Relacions amb la Unió Europea, l´Ajuntament de Castelló aprofitarà al màxim els recursos que la UE posa a disposició de l´administració local. Estos recursos es traduïxen en projectes que, en l´àmbit de les competències municipals, serviran per a millorar el desenvolupament de la nostra ciutat i augmentar la qualitat de vida de totes i tots els castellonencs.