Per a qualsevol informació referent a la Regidoria de Relacions amb la Unió Eurepa, pots contactar en:


També pots contactar amb EUROPE DIRECT

Contacto con Europa