MITJANS I LLOCS DE PRESENTACI DELS SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

Presencial:
  • En la Unitat de Reclamacions i Suggeriments, URiS.
    Avinguda Germans Bou, 27 baix (12003-Castell).
    urys@castello.es.
  • En qualsevol de les dependncies del Servei d'Informaci, Atenci al Ciutad i en els Registres de l'Ajuntament de Castell.
Formularis i ms informaci:

Mitjans no Presencials

Por Telfono Telefnic:
Marcant el nmero 010 del servei d'informaci al ciutad des de Castell i al 964 226 010 des de fora de Castell o si telefona amb un telfon mbil.
Per aquest mitj, la persona interessada haur de personar-se en el termini de 10 dies, comptadors des del dia segent a la seua telefonada en la Unitat de Reclamacions i Suggeriments, (URiS) de l'Ajuntament per a firmar l'imprs oficial del Suggeriment o Reclamaci. En el cas contrari, a la reclamaci o queixa se li donar el tractament de suggeriment.

Por Telfono Correu postal
Segons l'imprs oficial de formulari.
En el cas que l'escrit de Reclamaci o Queixa, presentat no reunisca les dades del model oficial d'imprs, la Unitat de Reclamacions i Suggeriments (URiS) requerir la persona interessada perqu en el termini de 10 dies ho esmene o complete, amb indicaci que si aix no ho fera se li desistir la seua reclamaci o queixa i sarxivar.