Està en: INICI > Hisenda
  • 1. Informe de Fiscalització corresponent a l'exercici 2005 dels ajuntaments d'Alacant, Castelló de la Plana, Gandía, Torrent i València sobre l'elaboració del pressupost i altres aspectes.
    más información
  • 2. Informe de Fiscalització sobre el Control Intern de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (exercici 2011).
    más información
  • 3. Informe de la Sindicadura de Comptes de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmic financera de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (exercicis de 2013 a 2015).
    más información