Està en: INICI > Hisenda

Indicadors de Transparncia Economico-Financera, Urbanstica i Endeutament


INTRODUCCI

Els Pressupostos Municipals de l'any 2017 han sigut aprovats pel Ple de l'Ajuntament el 23 de desembre de 2016.

El Compte General de l'exercici 2015 va ser aprovada per l'Ajuntament Ple en sessi de 27 d'octubre de 2016, havent-se rendit davant la "Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana" en la mateixa data com consta a la Plataforma del Tribunal de Comptes.

La Liquidaci de l'any 2016 de l'Ajuntament de Castell es va aprovar per Decret de l'Alcaldia de 21 d'abril de 2017.

1.- INDICADORS DE TRANSPARNCIA ECONOMICO-FINANCERA SOBRE LIQUIDACI ANY 2016.
(Autonomia fiscal - Capacitat financiament - Ingressos fiscals per habitant - Periode mitj de pagament)


2.- INDICADORS URBANISTICS SOBRE LIQUIDACI ANY 2016.

3.- ENDEUTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I LA SEVA EVOLUCI.