Està en: INICI > Hisenda

Indicadors de Transparncia Economico-Financera, Urbanstica i Endeutament


INTRODUCCI

El Pressupost General de l'any 2020 va ser prorrogat per Decret de l'Alcaldia de 28 de gener de 2021.

La Liquidaci de l'any 2020 de l'Ajuntament de Castell es va aprovar per Decret de l'Alcaldia de 26 d'abril de 2021.

El Compte General de l'exercici 2019 va ser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessi de 29 d'octubre de 2020, havent-se rendit davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana el 10 de novembre com consta en la Plataforma del Tribunal de Comptes rendiciondecuentas.es.

1.- INDICADORS DE TRANSPARNCIA ECONOMICO-FINANCERA SOBRE LIQUIDACI ANY 2020.
(Autonomia fiscal - Capacitat finanament - Ingressos fiscals per habitant - Perode mitj de pagament)


2.- INDICADORS URBANSTICS SOBRE LIQUIDACI ANY 2020.

3.- ENDEUTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I LA SEUA EVOLUCI.