Està en: INICI > Hisenda

Indicadors de Transparncia Economico-Financera, Urbanstica i Endeutament


INTRODUCCI

Els Pressupostos Municipals de l'any 2019 van ser prorrogats per Decret de l'Alcaldia de 8 de gener de 2020 i, posteriorment, es va aprovar el Pressupost General de l'any 2020 per acord plenari de 30 de juliol, entrant en vigor el 27 d'agost desprs de la seua publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 103 de la mateixa data.

La Liquidaci de l'any 2019 de l'Ajuntament de Castell es va aprovar per Decret de l'Alcaldia de 27 de mar de 2020.

El Compte General de l'any 2019 ha estat rendit per Decret de l'Alcaldia de data 24 d'agost de 2020, estant dictaminada favorablement per la Comissi Especial de Comptes el 31 d'agost i trobant-se en exposici pblica des de la publicaci de l'anunci en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 106, de 3 de setembre.

1.- INDICADORS DE TRANSPARNCIA ECONOMICO-FINANCERA SOBRE LIQUIDACI ANY 2019.
(Autonomia fiscal - Capacitat financiament - Ingressos fiscals per habitant - Periode mitj de pagament)


2.- INDICADORS URBANISTICS SOBRE LIQUIDACI ANY 2019.

3.- ENDEUTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2019 I LA SEVA EVOLUCI.