Està en: INICI > Hisenda

Indicadors de Transparncia Economico-Financera, Urbanstica i Endeutament


INTRODUCCI

Els Pressupostos Municipals de l'any 2019 han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament el 28 de febrer de 2019.

El Compte General de l'exercici 2017 va ser aprovada per l'Ajuntament Ple en sessi de 27 de setembre de 2018, havent-se rendit davant la "Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana" el 28 de setembre, com consta a la Plataforma del Tribunal de Comptes.

La Liquidaci de l'any 2018 de l'Ajuntament de Castell es va aprovar per Decret de l'Alcaldia d'11 d'abril de 2019.

1.- INDICADORS DE TRANSPARNCIA ECONOMICO-FINANCERA SOBRE LIQUIDACI ANY 2018.
(Autonomia fiscal - Capacitat financiament - Ingressos fiscals per habitant - Periode mitj de pagament)


2.- INDICADORS URBANISTICS SOBRE LIQUIDACI ANY 2018.

3.- ENDEUTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2018 I LA SEVA EVOLUCI.