Està en: INICI > Hisenda
  • 1. Pla Municipal de Control Tributari 2017/2019, aprovat per Acord de la Junta de Govern Local en sessió celebarada el dia 9 de juny de 2017. Criteris Generals. Publicats en el B.O.P. de Castelló número 85, de 18 de juliol de 2017.
    más información
  • 2. Models d'Actes d'Inspecció de Tributs. Annex II del Pla Municipal de Control Tributari 2017/2019, aprovat per Acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 9 de juny de 2017.
    más información
  • 3. Preguntes Freqüents - Inspecció de Tributs.
    más información