Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT

 • 1. Memòria de l'Alcaldia.
 • 2. Inversions (Capítol VI).
 • 3. Inversions (Capítol VII).
 • 4. Resum financiació inversions.
 • 5. Pla Estratègic de Subvencions.
 • 6. Al·legacions formulades en període d'informació pública.
 • 7. Bases d'Execució del Pressupost General.
 • 8. Consolidació de Pressupostos per Capítols.
 • 9. Pressupost. Resum per Capítols.
 • 10. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
 • 11. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació per programes.
 • 12. Gràfic del Pressupost d'Ingressos.

PATRONAT D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Gastos.
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
 • 3. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.

FUNDACIÓ DE FESTES

 • 1. Estat de Gastos i Ingressos.
 • 2. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
 • 3. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.

PATRONAT DE TURISME

 • 1. Pressupost de Gastos.
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
 • 3. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.

GESTORA URBANA MUNICIPAL

 • 1. Programa Anual d'Actuació.