Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT

 • 1. Memria de l'Alcaldia.
 • 2. Inversions (Captol VI).
 • 3. Inversions (Captol VII).
 • 4. Resum financiaci inversions.
 • 5. Pla Estratgic de Subvencions.
 • 6. Allegacions formulades en perode d'informaci pblica.
 • 7. Bases d'Execuci del Pressupost General.
 • 8. Consolidaci de Pressupostos per Captols.
 • 9. Pressupost. Resum per Captols.
 • 10. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
 • 11. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci per programes.
 • 12. Grfic del Pressupost d'Ingressos.

PATRONAT D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Gastos.
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.

FUNDACI DE FESTES

 • 1. Estat de Gastos i Ingressos.
 • 2. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
 • 3. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.

PATRONAT DE TURISME

 • 1. Pressupost de Gastos.
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.

GESTORA URBANA MUNICIPAL

 • 1. Programa Anual d'Actuaci.