Està en: INICI > Hisenda

Sol·licitud d'Autoliquidació dels Preus Públics del Servei de "Escola de Matí i de Vesprada"


Atenció d'escolars d'educació infantil i primària en els col·legis, en horari previ i posterior a l'escolar (ESCOLA DE MATÍ, de 7:30 a 9:00 hores; ESCOLA DE VESPRADA, de 17:00 a 18:30 hores).

Qui ho pot sol·licitar?


El pare, mare o tutor/a de l'alumnat dels col·legis d'educació infantil i primària del municipi de Castelló de la Plana en els quals es realitze el servei de ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA

Dates i terminis:


Per a incorporació al servei, caldrà sol·licitar-lo presentant tota la documentació amb anterioritat al dia 25 del mes anterior al de la incorporació.

Documentació necessària:


Imprès d'autoliquidació, que haurà de ser imprès des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).

Actualment el model d'imprès d'autoliquidació és el següent:

>> Imprès d'autoliquidació del preu públic del servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA.

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegura ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló es posarà a la disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, emplenar i imprimir l'imprès d'autoliquidació.

Haurà de presentar-se l'imprès d'autoliquidació en qualsevol de les Entitats Financeres Col·laboradores.

Una vegada realitzat el pagament, haurà de presentar-se l'imprès d'autoliquidació juntament amb la sol·licitud del servei a l'empresa encarregada de la prestació del servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA.

Sol·licitud d'ALTA en el servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA.Actualment el model de sol·licitud d'ALTA és el següent: Actualment pot descarregar el model de sol·licitud d'ALTA des del Portal de la Ciutadania

Imprimir tres còpies del PDF:
  • Per al Servei d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
  • Per a l'empresa encarregada de la prestació del servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA
  • Per a la persona sol·licitant
(existeixen exemplars autocopiatius de la sol·licitud d'ALTA en l'empresa encarregada de la prestació del servei)

Procediment i tramitació:

  • Abonament de l'import corresponent.
  • Presentar la sol·licitud i l'imprès d'autoliquidació en l'empresa encarregada de la prestació del servei

Lloc de presentació:


L'empresa encarregada de la prestació del servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA per al curs 2017-2018 és:
OCA Grup, C. Deán Martí, 22 Baix. Telèfon: 646623902 mail: escolamatinera@ocagrup.com

Horari: Dilluns i dimarts: de 18:00 a 20:30 h i dimecres, dijous i divendres de 09:30 a 11:30 h.

Imports preu públic:


Durant l'any 2016:
  • 25,00 € al mes per alumne/a per a ESCOLA DE MATÍ
  • 25,00 € al mes per alumne/a per a ESCOLA DE VESPRADA
  • 40,00 € al mes per alumne/a per a ESCOLA DE MATÍ i VESPRADA

Legislació aplicable:


El Text Regulador de Preus Públics per servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA va ser aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província nombre 96 de data 7 d'agost de 2008. Art. 3 modificat per Acord Plenari de 28 d'octubre de 2010; B.O.P. núm. 135 de 11-11-10; vigència a partir del 01-01-11.

Información:


Servei d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'Ajuntament de Castelló de la Plana
Passeig Ribalta 21, entl. A
12001 Castelló de la Plana
Telèfon 964251979, iguadad@castello.es