Està en: INICI > Hisenda

Sol·licitud d'Autoliquidació de les Taxes per Prestació de Serveis relacionats amb la Tramitació o Autorització d'Instruments d'Intervenció Ambiental i amb l'Obertura d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics


Procediment d'Autoliquidació

Acudisca a qualsevol de les Entitats Financeres Col·laboradores, amb l'imprès anterior, i efectue el pagament .

Després acudisca a la Tinència d'Alcaldia Centre per a realitzar la sol·licitud.

Per a la resta de documentació a aportar en la sol·licitud, consulte el tràmit associat en el Portal de la Ciutadania