Està en: INICI > Hisenda

Sol·licitud d'Autoliquidació de l'Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)


A partir de l'1/1/2017 les transmissions d'immobles no gaudeixen de la reducció del 40% sobre el valor cadastral i els tipus impositius aplicables són els que vénen recollits en l'ordenança fiscal de 2017, els quals han sigut reduïts en aqueix percentatge.

Procediment d'AutoliquidacióPer a la resta de documentació a aportar en la sol·licitud, consulte el tràmit associat en el Portal de la Ciutadania