Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT

 • 1. Memria de l'Alcaldia.
 • 2. Pressupost de Gastos.
 • 3. Pressupost d'Ingresos.
 • 4. Inversions Inversions Capitol VI, VII i Resum Financiaci.
 • 5. Pla Estratgic de Subvencions.
 • 6. Allegacions formulades en perode d'informaci pblica.
 • 7. Bases d'Execuci del Pressupost General.
 • 8. Consolidaci Pressupostos.
 • 9. Resum per Captols.
 • 10. Grfic del Pressupost General sense consolidar.
 • 11. Grfics del Pressupost Consolidat.
 • 12. Grfic del Pressupost de Gastos per rees de Govern.
 • 13. Grfic del Pressupost de Gastos per rees de Gasto.
 • 14. Grfics del Pressupost per classificaci econmica.

PATRONAT D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Gastos.
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.

FUNDACI DE FESTES

 • 1. Pressupost de Gastos i Ingressos.
 • 2. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
 • 3. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.

PATRONAT DE TURISME

 • 1. Pressupost de Gastos.
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.