Està en: INICI > Hisenda
Informes Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

No s'ha emès cap informe en relació amb l'estabilitat pressupostària per part de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.