Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT


Aprovaci Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local 8-11-2013.

Aprovaci inicial: Acord Plenari de 28-11-2013.

Publicaci aprovaci inicial: B.O.P. 144 de 30-11-2013.

Fi d'exposici pblica: 19-12-2013.

Publicaci aprovaci definitiva: B.O.P. 155 de 26-12-2013.

Entrada en vigor: 01-01-2014.

 • 1. Memria de l'Alcaldia.
  ms informacin
 • 2. Resum per Captols.
  ms informacin
 • 3. Pressupost de Gastos classificaci per programes.
  ms informacin
 • 4. Pressupost de Gastos classificaci econmica.
  ms informacin
 • 5. Pressupost d'Ingresos.
  ms informacin
 • 6. Inversions Inversions Capitol VI, VII i Resum Financiaci.
  ms informacin
 • 7. Pla Estratgic de Subvencions.
  ms informacin
 • 8. Bases d'Execuci Pressupost General.
  ms informacin
 • 9. Allegacions formulades en periode d'informaci pblica, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistncia.
  ms informacin
 • 10. Grfic del Pressupost de Gastos per rees de Govern.
  ms informacin
 • 11. Grfic del Pressupost de Gastos per rees de Gasto.
  ms informacin
 • 12. Grfics del Pressupost de Gastos e Ingressos per classificaci econmica.
  ms informacin
 • 13. Pressupost General Consolidat.
  ms informacin
 • 14. Grfics del Pressupost General Consolidat de Gastos i Ingressos.
  ms informacin
 • 15. Pressupost General Sense Consolidar.
  ms informacin
 • 16. Grfic del Pressupost General sense consolidar.
  ms informacin

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Gastos.
  ms informacin
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  ms informacin
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
  ms informacin
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.
  ms informacin

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 • 1. Pressupost de Gastos.
  ms informacin
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  ms informacin
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
  ms informacin
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.
  ms informacin

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 • 1. Pressupost de Gastos.
  ms informacin
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  ms informacin
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos per classificaci econmica.
  ms informacin
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.
  ms informacin