Està en: INICI > Hisenda

La Directiva sobre Serveis de Pagament de la Unió Europea (SEPA) redueix de 640 a 140 caràcters el camp per als deutes per domiciliacions. Aquest fet impedeix incorporar tota la informació que fins avui arreplegava l'extracte bancari que les entitats de crèdit enviaven als seus clients dels rebuts domiciliats.

Per a obtenir informació més detallada del seu rebut haurà de realitzar la sollicitud a través d'un dels segents canals:

 • Per via electrònica, mitjanant la web de l'Ajuntament de Castelló, emplenant el formulari enlla formulari de descàrrega del detall de rebuts amb el Codi Segur de Verificació (CSV) que figura detallat en el document remès per la seua entitat de crèdit en la qual ho té domiciliat.

 • En el cas de no disposar d'aquest Codi Segur de Verificaci, haur de sollicitar el detall del rebut mitjanant instncia dirigida a aquest Excm. Ajuntament, o b presencialment, acudint a l'Oficina Municipal de Recaptaci o a una de les Juntes Municipals de Districte, amb les segents adreces i horaris d'atenci (si no s el titular del rebut haur d'aportar una autoritzaci i fotocpia del DNI))

  Oficina Municipal de Recaptació:

  Adrea: C/ Governador Bermúdez de Castro 4.

  Horari:
  - Del 21 de juliol al 15 de setembre de 9:00 a 14:00 hores.
  - Resta de l'any matins de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i vesprades de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00 hores.


  Juntes Municipals de Districte:

  Adreces:
  - Centre (Plaa Major, 1).
  - Est (Avda Gns. Bou, 27).
  - Grau (Passeig Buenavista, 28).
  - Nord (Plaza del Primer Mol, s/n).
  - Oest (Plaa Llacunes de Ruidera, s/n - Mas Blau).
  - Sud (C/ Ricardo Catalá Abad, cantonada amb C/ Joaquín Marquès).

  Horari:
  - Des de l'1 de juny al 30 de setembre i períodes vacacionals de 9:00 a 13:00 hores en totes les Juntes Municipals de Districte.
  - Resta de l'any matins de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores en totes les Juntes Municipals de Districte.
  - Resta de l'any dimarts a la vesprada, de 16:30 a 19:00 en la Junta Municipal de Districte Grau.
  - Resta de l'any dijous a la vesprada, de 16:30 a 19:00 en la Junta Municipal de Districte Centre.