Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT


Aprovaci Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 09-12-2016.

Aprovaci inicial: Acord Plenari de 23-12-2016.

Publicaci aprovaci inicial: B.O.P. 155 de 24-12-2016.

Fi d'exposici pblica: 17-01-2017.

Decret d'elevaci definitiva: 18-01-2017.

Publicaci aprovaci definitiva: B.O.P. 8 de 19-01-2017.

Entrada en vigor: 19-01-2017.

 • 1. Memria de l'Alcaldia.
  ms informaci
 • 2. Resum per Captols.
  ms informaci
 • 3. Pressupost de Despeses classificaci per programes.
  ms informaci
 • 4. Pressupost de Despeses classificaci econmica.
  ms informaci
 • 5. Pressupost d'Ingressos.
  ms informaci
 • 6. Inversions Capitol VI, VII i Resum Financiaci.
  ms informaci
 • 7. Pla Estratgic de Subvencions.
  ms informaci
 • 8. Annex Aportacions Municipals, Premis i altres conceptes de Transferncies.
  ms informaci
 • 9. Bases d'Execuci Pressupost General.
  ms informaci
 • 10.Allegacions formulades en periode d'informaci pblica, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistncia.
  ms informaci
 • 11. Grfic del Pressupost de Despeses per rees de Govern.
  ms informaci
 • 12. Grfic del Pressupost de Despeses per rees de Despeses.
  ms informaci
 • 13. Grfics del Pressupost de Despeses e Ingressos per classificaci econmica.
  ms informaci
 • 14. Pressupost General Consolidat.
  ms informaci
 • 15. Grfics del Pressupost General Consolidat de Despeses i Ingressos.
  ms informaci
 • 16. Pressupost General Sense Consolidar.
  ms informaci
 • 17. Grfic del Pressupost General sense consolidar.
  ms informaci
 • 18. Endeutament per operacions de crdit a llarg termini a 31 de desembre de 2016.
  ms informaci
 • 19. Informe assistncia tcnica, acta grup impulsor i llistat aplicacions pressupostries amb impacte de gnere directe i indirecte.
  • Informe assistncia tcnica sobre enfocament de genere en el pressupost de l'ajuntament de Castell
   ms informacin
  • Acta del grup impulsor sobre elaboraci progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gnere
   ms informacin
  • Llistat d'aplicacions pressupostries amb enfocament de gnere identificat com a impacte directe
   ms informacin
  • Llistat d'aplicacions pressupostries amb enfocament de gnere identificat com a impacte indirecte
   ms informacin

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Despeses.
  ms informaci
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  ms informaci
 • 3. Grfic del Pressupost de Despeses per classificaci econmica.
  ms informaci
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.
  ms informaci

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 • 1. Pressupost de Despeses.
  ms informaci
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  ms informaci
 • 3. Grfic del Pressupost de Despeses per classificaci econmica.
  ms informaci
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.
  ms informaci

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 • 1. Pressupost de Despeses.
  ms informaci
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  ms informaci
 • 3. Grfic del Pressupost de Despeses per classificaci econmica.
  ms informaci
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.
  ms informaci

CONSORCI PACTE LOCAL OCUPACI

 • 1. Pressupost de Despeses.
  ms informaci
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  ms informaci
 • 3. Grfic del Pressupost de Despeses per classificaci econmica.
  ms informaci
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica.
  ms informaci