Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT


Aprovaci Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 09-01-2018.

Aprovaci inicial: Acord Plenari de 06-02-2018.

Publicaci aprovaci inicial: B.O.P. 17 de 08-02-2018.

Fi d'exposici pblica: 01-03-2018.

Decret d'elevaci definitiva: 02-03-2018.

Publicaci aprovaci definitiva i entrada en vigor: B.O.P. 29 de 08-03-2018.

 • 1. Memria de l'Alcaldia.
  ms informaci
 • 2. Resum per Captols.
  ms informaci
 • 3. Pressupost de Despeses classificaci per programes.
  ms informaci
 • 4. Pressupost de Despeses classificaci econmica.
  ms informaci
 • 5. Pressupost d'Ingressos.
  ms informaci
 • 6. Inversions Capitol VI, VII i Resum Financiaci.
  ms informaci
 • 7. Pla Estratgic de Subvencions.
  ms informaci
 • 8. Annex Aportacions Municipals, Premis i altres conceptes de Transferncies.
  ms informaci
 • 9. Bases d'Execuci Pressupost General.
  ms informaci
 • 10.Allegacions formulades en periode d'informaci pblica, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistncia.
  ms informaci
 • 11. Grfic del Pressupost de Despeses per rees de Govern.
  ms informaci
 • 12. Grfic del Pressupost de Despeses per rees de Despeses.
  ms informaci
 • 13. Grfics del Pressupost de Despeses e Ingressos per classificaci econmica.
  ms informaci
 • 14. Pressupost General Consolidat.
  ms informaci
 • 15. Grfics del Pressupost General Consolidat de Despeses i Ingressos.
  ms informaci
 • 16. Pressupost General Sense Consolidar.
  ms informaci
 • 17. Grfic del Pressupost General sense consolidar.
  ms informaci
 • 18. Endeutament per operacions de crdit a llarg termini a 31 de desembre de 2017.
  ms informaci
 • 19. Informe SIO i OGPiC, acta grup impulsor i llistat aplicacions pressupostries amb impacte de gnere directe i indirecte.
  • Informe del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i de l'rgan de Gesti Pressupostria i Comptabilitat
   ms informaci
  • Acta del grup impulsor sobre elaboraci progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gnere
   ms informaci
  • Llistat d'aplicacions pressupostries amb enfocament de gnere identificat com a impacte directe
   ms informaci
  • Llistat d'aplicacions pressupostries amb enfocament de gnere identificat com a impacte indirecte
   ms informaci