Està en: INICI > Hisenda

Atesa la situació d'excepcionalitat creada per la pandèmia COVID-19, una prioritat d'aquesta Corporació és minimitzar l'impacte econòmic i social sobre els contribuents del municipi de Castelló de la Plana.

Per això, s'ha activat el “Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta – 2020”.

Està pensat per a aquells contribuents que no van sol·licitar en el seu moment aquest Sistema, però que, per les circumstàncies sobrevingudes, desitgen sol·licitar-lo ara.

Les seues característiques són les regulades en l'art. 22 de l'Ordenança General de Recaptació, ressaltant:

  • és per als rebuts dels tributs següents: IBI-Urbana, Vehicles (IVTM) i la Taxa de Fems, posats al cobrament en 2020.
  • hi ha quatre terminis de pagament: del 30 d'agost al 30 de novembre.
  • no reporta interessos de demora, sempre que es paguen les quatre fraccions dins de l'any.
  • no té deute en executiva; en aquest cas, es podrà sol·licitar fraccionament pel mitjà habitual. (Veure Preguntes freqüents)

Per a acollir-se a aquest Sistema cal emplenar un formulari en la web municipal del dia 18 de maig al 30 de juny de 2020.

[Accedir a la SOL·LICITUD On-line]

Cal destacar els aspectes següents:

  1. 1. El Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020, només s'aplicarà a l'exercici 2020 i quedarà automàticament cancel·lat per als anys següents.
  2. 2. Amb la sol·licitud del Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta-2020, els rebuts quedaran domiciliats en el compte bancari indicat en el formulari, per a l'any 2021 i següents.
  3. 3. En el cas que es vulga sol·licitar el Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta per a l'any 2021, caldrà fer-ho a través de la seu electrònica o presencialment (quan es reprenga l'atenció ciutadana) a l'Oficina de Recaptació o a les Oficines Municipals d'Atenció a la Ciutadania. El termini de sol·licitud finalitza el dia 1 de febrer de 2021.