Està en: INICI > Hisenda

Pressupost 2021


Aprovaci Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2021.

Aprovaci inicial: Acord Plenari de 29 de juliol de 2021.

Publicaci aprovaci inicial: B.O.P. nmero 92 de 3 d'agost de 2021.

Fi d'exposici pblica: 24 d'agost de 2021.

Decret elevaci a definitiu: 26 d'agost de 2021.

Publicaci aprovaci definitiva i entrada en vigor: B.O.P. nmero 104, de 31 d'agost de 2021.


 • 1. Memria de l'Alcaldia.
  ms informaci
 • 2. Resum per Captols.
  ms informaci
 • 3. Pressupost de Despeses classificaci per programes.
  ms informaci
 • 4. Pressupost de Despeses classificaci econmica.
  ms informaci
 • 5. Pressupost d'Ingressos.
  ms informaci
 • 6. Inversions Capitol VI, VII i Resum Finanament.
  ms informaci
 • 7. Pla Estratgic de Subvencions.
  ms informaci
 • 8. Annex Aportacions Municipals, Premis i altres conceptes de Transferncies.
  ms informaci
 • 9. Bases d'Execuci Pressupost General.
  ms informaci
 • 10. Allegacions formulades en periode d'informaci pblica, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistncia.
  ms informaci
 • 11. Grfic del Pressupost de Despeses per rees de Govern.
  ms informaci
 • 12. Grfic del Pressupost de Despeses per rees de Despesa.
  ms informaci
 • 13. Grfics del Pressupost de Despeses i Ingressos per classificaci econmica.
  • Grfic del Pressupost de Despeses per classificaci econmica
   ms informacin
  • Grfic del Pressupost d'Ingressos per classificaci econmica
   ms informacin
 • 14. Grfic del Pressupost General sense consolidar.
  ms informaci
 • 15. Endeutament per operacions de crdit a llarg termini a 31 de desembre de 2020.
  ms informaci
 • 16. Informe SIO i OGPyC, acta grup impulsor i llistat aplicacions pressupostries amb impacte de gnere directe i indirecte.
  • Informe d'Impacte de Gnere al Pressupost de l'any 2020
   ms informaci
  • Acta del grup impulsor sobre elaboraci progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gnere
   ms informaci
  • Llistat d'aplicacions pressupostries amb enfocament de gnere identificat com impacte directe i indirecte
   ms informaci
 • 17. Plantilla Funcionaris (Annex I).
  ms informaci
 • 17. Plantilla Personal Eventual (Annex II).
  ms informaci
 • 17. Plantilla Laborals Fixos (Annex III).
  ms informaci