Està en: INICI > Hisenda

Què és el C60?


El C60 és un document d'autoliquidació que s'utilitza com a mitjà per a la col·laboració, entre els ens de l'Administració Local i el Sistema Financer, en la recaptació de tributs.

El ciutadà, per mitjà de la presentació del document C60 en qualsevol de les entitats Financeres Col·laboradores, pot pagar qualsevol tipus de tribut i gravamen.

Què és el C60 on-line?


Tradicionalment, el ciutadà ha de personar-se en l'administració local, per a obtindre el document C60 complimentat, i d'ací dirigir-se a l'entitat financera.

Amb el C60 online el mateix contribuent pot complimentar i imprimir el model C60.

D'esta manera el ciutadà des de qualsevol punt amb accés a internet (sa casa, el seu treball o el seu lloc d'oci) pot obtindre el document C60 i dirigir-se directament a les entitats col·laboradores a través de les quals pot efectuar el pagament.

A l'evitar al ciutadà acudir a les dependències municipals, l'Ajuntament de Castelló de la Plana millora la comoditat del ciutadà a l'hora de fer tràmits.

Què C60 hi ha disponibles?