Està en: INICI > Hisenda

Qu s el C60?


El C60 s un document d'autoliquidaci que s'utilitza com a mitj per a la collaboraci, entre els ens de l'Administraci Local i el Sistema Financer, en la recaptaci de tributs.

El ciutad, per mitj de la presentaci del document C60 en qualsevol de les entitats Financeres Collaboradores, pot pagar qualsevol tipus de tribut i gravamen.

Qu s el C60 on-line?


Tradicionalment, el ciutad ha de personar-se en l'administraci local, per a obtindre el document C60 complimentat, i d'ac dirigir-se a l'entitat financera.

Amb el C60 online el mateix contribuent pot complimentar i imprimir el model C60.

D'esta manera el ciutad des de qualsevol punt amb accs a internet (sa casa, el seu treball o el seu lloc d'oci) pot obtindre el document C60 i dirigir-se directament a les entitats collaboradores a travs de les quals pot efectuar el pagament.

A l'evitar al ciutad acudir a les dependncies municipals, l'Ajuntament de Castell de la Plana millora la comoditat del ciutad a l'hora de fer trmits.

Qu C60 hi ha disponibles?