Està en: INICI > Hisenda

Sollicitud i Autoliquidaci per a l'admissi a proves selectives de l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana


Selecci del personal de l'Ajuntament de Castell de la Plana, en processos selectius convocats a partir del 23 d'octubre de 2009 (Veure les bases del procs selectiu).

qui ho pot sollicitar?


Les persones que complisquen els requisits exigits per la convocatria (amb carcter general: els majors de 18 anys sense excedir l'edat de jubilaci, nacionalitat espanyola o comunitria, titulaci exigida, capacitat per a l'exercici de les funcions, no haver sigut separat ni inhabilitat).

En algunes convocatries s'exigeix requisits especfics.

Dates i terminis


Segons anunci de la convocatria en el B.O.P (Butllet Oficial de la Provncia).

Documentaci Necessria


Els que desitgen prendre part en estes proves selectives, hauran de presentar una instncia, conforme a model oficial, que haur de ser impresa des de l'apartat corresponent de la pgina web de l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana (www.castello.es).

Actualment les convocatries que usen este model d'instncia sn les segents:

>> Formulari de Sollicitud i Autoliquidaci de Proves Selectives.


IMPORTANT: La sollicitud on-line accedeix a una pgina segura. Perqu el seu navegador no considere la pgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificaci de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixer el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicar "Aquesta connexi no est verificada").


Cada instncia tindr assignat un nmero de referncia identificatiu que ser diferent per a cada una.

En les dependncies de l'Excm. Ajuntament de Castell es posar a disposici dels interessats que ho requerisquen els recursos informtics suficients per a accedir a la dita pgina web, omplir i imprimir la instncia.

Haur de presentar-se la instncia en qualsevol de les Entitats Financeres Collaboradores (Banco Santander, Cajamar, Bankia, BBVA, Banco Sabadell i Caixabank).

Una vegada realitzat el pagament, haur de presentar-se la instncia com a sollicitud d'admissi.

Una vegada superat el procediment selectiu, s'haur d'aportar la documentaci acreditativa del compliment dels requisits de la convocatria.