Està en: INICI > Hisenda

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT A LAJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA


Per domiciliació bancària.

En les sucursals de les entitats col·laboradores i els seus caixers automàtics.

Podrà pagar amb la carta de pagament en les següent entitats col·laboradores i els seus caixers automàtics:

  • Banco Santander, S.A.
  • Cajamar Cajas Rurales Unidas, S. Coop. Crédito.
  • Bankia, S.A.
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  • Banco de Sabadell, S.A.
  • Caixabank, S.A.
  • Ruralnostra, S.C.C.V.

Per internet.

A través del Portal Tributari d'aquest ajuntament (https://portaltributario.castello.es) vosté podrà:


Informació sobre l'expedició de cartes de pagament.

Les cartes de pagament li seran remeses al seu domicili fiscal.

Així mateix, s'expediran en l'Oficina Municipal de Recaptació (C/ Governador, núm. 4), quan es reprenga l'atenció al públic.