Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT

 • 1. Memòria de l'Alcaldia.
 • 2. Inversions 2009 (Capítol VI).
 • 3. Inversions 2009 (Capítol VII).
 • 4. Inversions 2009 (Capítol VIII).
 • 5. Resum finançament inversions.
 • 6. Pla Estratègic de Subvencions.
 • 7. Indicadors pressupostaris sobre la Liquidació de l'any 2007.
 • 8. Bases d'Execució del Pressupost General de l'any 2009.
 • 9. Consolidació de Pressupostos per Capítols exercici 2009.
 • 10. Pressupost de l'exercici 2009. Resum per Capítols.
 • 11. Gràfic del Pressupost de Gastos any 2009 per classificació econòmica.
 • 12. Gràfic del Pressupost de Gastos any 2009 per classificació funcional.
 • 13. Gràfic del Pressupost d'Ingressos any 2009.

PATRONAT D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Gastos del any 2009.
 • 2. Pressupost d'Ingressos de l'any 2009.
 • 3. Gràfic del Pressupost de Gastos de l'any 2009 per classificació econòmica.
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.

FUNDACIÓ DE FESTES

 • 1. Estat de Gastos i Ingressos de l'any 2009.
 • 2. Gràfic del Pressupost de Gastos de l'any 2009 per classificació econòmica.
 • 3. Gràfic del Pressupost d'Ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.

PATRONAT DE TURISME

 • 1. Pressupost de Gastos de l'any 2009.
 • 2. Pressupost d'Ingressos de l'any 2009.
 • 3. Gràfic del Pressupost de Gastos de l'any 2009 per classificació econòmica.
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.