Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT

 • 1. Memria de l'Alcaldia.
 • 2. Inversions 2009 (Captol VI).
 • 3. Inversions 2009 (Captol VII).
 • 4. Inversions 2009 (Captol VIII).
 • 5. Resum finanament inversions.
 • 6. Pla Estratgic de Subvencions.
 • 7. Indicadors pressupostaris sobre la Liquidaci de l'any 2007.
 • 8. Bases d'Execuci del Pressupost General de l'any 2009.
 • 9. Consolidaci de Pressupostos per Captols exercici 2009.
 • 10. Pressupost de l'exercici 2009. Resum per Captols.
 • 11. Grfic del Pressupost de Gastos any 2009 per classificaci econmica.
 • 12. Grfic del Pressupost de Gastos any 2009 per classificaci funcional.
 • 13. Grfic del Pressupost d'Ingressos any 2009.

PATRONAT D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Gastos del any 2009.
 • 2. Pressupost d'Ingressos de l'any 2009.
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos de l'any 2009 per classificaci econmica.
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos de l'any 2009 per classificaci econmica.

FUNDACI DE FESTES

 • 1. Estat de Gastos i Ingressos de l'any 2009.
 • 2. Grfic del Pressupost de Gastos de l'any 2009 per classificaci econmica.
 • 3. Grfic del Pressupost d'Ingressos de l'any 2009 per classificaci econmica.

PATRONAT DE TURISME

 • 1. Pressupost de Gastos de l'any 2009.
 • 2. Pressupost d'Ingressos de l'any 2009.
 • 3. Grfic del Pressupost de Gastos de l'any 2009 per classificaci econmica.
 • 4. Grfic del Pressupost d'Ingressos de l'any 2009 per classificaci econmica.