• 1. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 159, de 26 de desembre de 2015, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 63, de 14 de març de 2016.
  Termini presentació instàncies: del 15 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 2. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE TÈCNIC/A MEDIOAMBIENTAL.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tècnic/a Mediambiental.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 3. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LLICENCIAT/ADA EN DRET.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Llicenciat/ada en Dret.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 4. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE ARQUITECTE/A.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 5. TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA TRESORERIA MUNICIPAL. Concurs-Oposició, Torn Lliure.
  Nº convocatòria: 2/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tècnico/a d'Administració General.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu: concurs-oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
       - B.O.P.: Número 24, de 25 de febrer de 2017.
       - D.O.G.V.: Número 7996, de 9 de març de 2017.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 73, de 27 de març de 2017.
  Termini de presentació d'instàncies: Del 28 de març al 18 d'abril de 2017, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 35,00 euros.
  más información
 • 6. INTENDENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisió per Concurs-Oposició Lliure.
  Número de convocatòria: 4/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Número de places: 1.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  - B.O.P.: Número 28, de 7 de març de 2017.
  - D.O.G.V.: Pendent de publicació.
  Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Pendent de publicació.
  Termini de presentació d'instàncies: Pendent de publicació.
  Import a pagar: 55 euros.
  más información
 • 7. INTENDENT GENERAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisió per Concurs-Oposició Lliure.
  Número de convocatòria: 3/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2016.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  - B.O.P.: Número 30, de 11 de març de 2017.
  - D.O.G.V.: Pendent de publicació.
  Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Pendent de publicació.
  Termini de presentació d'instàncies: Pendent de publicació.
  Import a pagar: 55 euros.
  más información
 • 8. PROCÉS SELECTIU DIAGNÒSTIC SOCIOECONÒMIC DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ.
  Publicat en el B.O.P. número 15, de 4 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 10 de febrer de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 9. PROCÉS SELECTIU PROJECTE EXPERIMENTAL "CASTELLÓ-CREA".
  Publicat en el B.O.P. número 15, de 4 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 10 de febrer de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 10. DELINEANT. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Número de convocatòria: 17/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Delineant.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball.
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler RR.HH..
  Publicació de la convocatòria BOP: Número 128, de data 22 d'octubre de 2016.
  Termini de presentació d'instàncies: Del 23 d'octubre al 2 de novembre.
  Import a pagar: 20 euros.
  más información
 • 11. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 159, de 26 de desembre de 2015, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 63, de 14 de març de 2016.
  Termini presentació instàncies: del 15 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 12. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisió de dues places, vacants en la plantilla de personal funcionari.
  - Dos places per torn de Promoció Interna, mitjançant Concurs-Oposició.
  Nº convocatòria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Número de places: 2.
  Sistema selectiu i torn:
  - 2 places mitjançant concurs-oposició, per torn promoció interna.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 93, de 3 d'agost de 2013 i Nº 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificació de bases. | D.O.G.V.: Número 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificació de bases. | B.O.E.: Número 251, de 20 d'octubre de 2015..
  Termini Presentació Instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 13. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisió d'una plaça, vacants en la plantilla de personal funcionari.
  - Una plaça per torn de Mobilitat, mitjançant Concurs

  Nº convocatòria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Número de places: 1.
  Sistema selectiu i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 93, de 3 d'agost de 2013 i Nº 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificació de bases. | D.O.G.V.: Número 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificació de bases. | B.O.E.: Número 251, de 20 d' octubre de 2015..
  Termini Presentació Instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 14. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 8 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 8.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 8 plaçes mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 15. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 2 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 2.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 2 plaçes mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 16. PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL PER A REALITZAR UN PROJECTE DE DIAGNÒSTIC SOCIOECONÒMIC DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ.
  Publicació de les Bases: B.O.P. número 5, de 12 de gener de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 13 al 19 de gener de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 17. PROJECTE "CASTELLÓ-OEST", CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL , EN EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONADES PER L'ORDRE 16/2016, D'1 D'AGOST, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERÍA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
  más información
 • 18. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2011). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 3/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta Ocupació Pública: 2011.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 8 de juny de 2015.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Nº 251, de 20 d'octubre de 2015.
  Termini presentació instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 19. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2011). Provisió de d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 3/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta Ocupació Pública: 2011.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 8 de juny de 2015.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Nº 251, de 20 d'octubre de 2015.
  Termini presentació instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 20. ENGINYER/A TÈCNIC/A. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 9/2015.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Enginyer/a Tècnic/a.
  Sistema selectiu: Oposició.
  Torn: Lliure.
  B.O.P.: número 129, de 22 d'octubre de 2015.
  Import a pagar: 25,00 euros.
  Termini de presentació de Sol·licituds: Del 23 d'Octubre al 2 de Novembre de 2015, tots dos inclusivament.
  más información
 • 21. TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 6/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Tècnic/a en Integració Social.
  Torn: Borsa d'Ocupació.
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació convocatòria BOP: Número 50, de 26 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 27 d'abril al 6 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 20,00 euros.
  más información
 • 22. ARQUITECTE/A. Borsa d'Ocupació Temporal..
  Nº convocatòria: 5/2015.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació convocatòria B.O.P.: Número 67, de 30 de maig de 2015.
  Termini presentació instàncies: Fins al 9 de juny de 2015.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información