• 1. ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. Borsa de Treball.
  Nº convocatòria: 14/2017.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Administratiu/va d'Administración General.
  Sistema Selectiu: Borsa de treball (concurs-oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis i Tauler RR.HH.
  Publicació convocatòria BOP: 14 de setembre de 2017.
  Termini presentació d'instàncies: Del 15 de setembre al 4 d'octubre de 2017, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 20 euros.
  más información
 • 2. DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL i DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL DEL SERVEI D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. Borsa de Treball.
  Nº de convocatòria: 10/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Diplomado/a en Treball Social.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i tauler RR.HH..
  Publicació convocatòria: Butlletí Oficial de la Província núm. 81, de 8 de juliol de 2017.
  Termini de presentació d'instàncies: del 9 al 18 de juliol de 2017, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 25 euros.
  más información
 • 3. TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA. Borsa de Treball.
  Número de convocatòria: 13/2017.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Tècnic/a Especialista en Informàtica.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauló Anuncis Ajuntament i Tauló RRHH.
  Publicació convocatòria B.O.P.: número 103, de 29 d'agost de 2017.
  Termini presentació instàncies: Del 30 al 18 de setembre, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 20 euros.
  más información
 • 4. ESCOLA DE FORMACIÓ ET FORMEM. Procés selectiu per a la contractació laboral de personal directiu, docent i de suport per a l'execució del projecte.
  Termini de presentació d'instàncies: del 30 de novembre al 7 de desembre de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 5. PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL.LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS (CONVOCATÒRIES EMCORP I EMCORD 2017).
  más información
 • 6. TALLER D'OCUPACIÓ CIUTAT DE LA SOLIDARITAT VIII. Procés selectiu per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d'Ocupació.
  más información
 • 7. CURS DE NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS. Selecció d'Alumnat.
  más información
 • 8. GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. Provisió per lliure designació.
  Nº convocatòria: 15/2017.
  Categoria: Gerent del Patronat Municipal de Turisme.
  Número de llocs: 1.
  Naturalesa del lloc: Personal directiu.
  Sistema selectiu: Lliure designació.
  Publicació de les Bases:
  B.O.P.: Número 145, de 5 de desembre de 2017.
  D.O.G.V. (en extracte): Número 8199, de 27 de desembre de 2017.
  Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Per determinar.
  Termini de presentació d'instàncies: Per determinar.
  más información
 • 9. AGENT D'IGUALTAT. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Número de convocatòria: 5/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Agent d'Igualtat.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
  Publicació convocatòria B.O.P.: Número 57, de 13 de maig de 2017.
  Termini presentació instàncies: Del 14 al 23 de maig, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 25 euros.
  más información
 • 10. GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES. Provisió per lliure designació.
  Número de Convocatòria: 8/2017.
  Categoria: Gerent del Patronat Municipal de Festes.
  Número de llocs: 1.
  Naturalesa del lloc: Personal directiu.
  Sistema selectiu: Lliure designació (entre funcionaris/es de carrera, Titulats/ades Superiors).
  Publicació de les Bases:
  B.O.P.: Número 60, de 20 de maig de 2017.
  D.O.G.V. (en extracte): Número 8067, de 21 de juny de 2017.
  Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Número 168, de 15 de juliol de 2017.
  Termini de presentació d'instàncies: Del 16 al 25 de juliol de 2017.
  más información
 • 11. TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA TRESORERIA MUNICIPAL. Concurs-Oposició, Torn Lliure.
  Nº convocatòria: 2/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tècnico/a d'Administració General.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu: concurs-oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
       - B.O.P.: Número 24, de 25 de febrer de 2017.
       - D.O.G.V.: Número 7996, de 9 de març de 2017.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 73, de 27 de març de 2017.
  Termini de presentació d'instàncies: Del 28 de març al 18 d'abril de 2017, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 35,00 euros.
  más información
 • 12. MONITOR/A DE TALLA ARTESANA DE FUSTA EN MOBLES I SIMILARS. Borsa d'Ocupació Temporal, pel Consorci Pacte Local per l'Ocupació.
  Nº convocatòria: 11/2017.
  Subgrup: C2.
  Categoria: Monitor/a de talla artesana de fusta en mobles i similars.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposició).
  Publicació de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació de la convocatòria B.O.P.: Número 89, de 27 de juliol de 2017.
  Termini de presentació d'instàncies: Del 28 de juliol al 2 de agost, ambdós inclusivament.
  más información
 • 13. JORNALS DE VILA 2017. PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES - Borsa de Treball.
  Nº de Convocatòria: 12/2017.
  Subgrup: AP, C2, C1, A2.
  Categoria: Oficials lampista/a, Oficials d'electricitat, Oficials d'obra de paleta, Peons d'obra de paleta, Oficials de pintura, Peons de pintura, Peons de neteja, Oficials fusteria metàl·lica, Peons de fusteria metàl·lica, Treballador/a social, Coordinador/a (treballador/a social), Educador/a Social, Administratius/as, Auxiliars administratius/as, Auxiliars Programa d'Habitatge i Arquitecte/a tècnic/a (Aparellador/a).
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
  Publicació de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació de la convocatòria B.O.P.: Número 95, de 10 d'agost de 2017.
  Termini de presentació d'instàncies: De l'11 al 25 d'agost, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: No hi ha pagament de taxes.
  más información
 • 14. COORDINADOR/A DE DIVULGACIÓ, PROGRAMACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PLANETARI. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Número de convocatòria: 7/2017.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Coordinador/a de Divulgació, Programació i Dinamització del Planetari de Castelló.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
  Publicació convocatòria B.O.P.: Número 56, d'11 de maig de 2017.
  Termini presentació instàncies: Del 12 al 22 de maig, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 20 euros.
  más información
 • 15. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 8 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 8.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 8 plaçes mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 16. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 2 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 2.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 2 plaçes mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 17. CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'ATURATS/ES DEL RÈGIM AGRARI, 8 oficial/capatàs i 64 peons, per a l'execució de l'obra de reforç en camins i parets de sèquies del terme municipal de Castelló de la Plana 2017.
  más información
 • 18. TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Número de convocatòria: 6/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tècnic/a de Participació Ciutadana.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
  Publicació convocatòria B.O.P.: Número 56, d'11 de maig de 2017.
  Termini presentació instàncies: Del 12 al 22 de maig, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 25 euros.
  más información
 • 19. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisió de dues places, vacants en la plantilla de personal funcionari.
  - Dos places per torn de Promoció Interna, mitjançant Concurs-Oposició.
  Nº convocatòria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Número de places: 2.
  Sistema selectiu i torn:
  - 2 places mitjançant concurs-oposició, per torn promoció interna.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 93, de 3 d'agost de 2013 i Nº 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificació de bases. | D.O.G.V.: Número 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificació de bases. | B.O.E.: Número 251, de 20 d'octubre de 2015..
  Termini Presentació Instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 20. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisió d'una plaça, vacant en la plantilla de personal funcionari.
  - Una plaça per torn de Mobilitat, mitjançant Concurs

  Nº convocatòria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Número de places: 1.
  Sistema selectiu i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 93, de 3 d'agost de 2013 i Nº 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificació de bases. | D.O.G.V.: Número 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificació de bases. | B.O.E.: Número 251, de 20 d' octubre de 2015..
  Termini Presentació Instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 21. CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. Projectes EMPUJU i EMCUJU.
  más información
 • 22. TÈCNIC/A DE PLANIFICACIÓ I PROJECCIÓ ECONÒMICA. Provisió d'un lloc de treball, en comissió de serveis.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 3 al 16 de maig, tots dos inclusivament.
  más información
 • 23. INTENDENT GENERAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisió per Concurs-Oposició Lliure.
  Número de convocatòria: 3/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2016.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  - B.O.P.: Número 30, de 11 de març de 2017.
  - D.O.G.V.: Número 8010, de 29 de març de 2017.
  Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Pendent de publicació.
  Termini de presentació d'instàncies: Pendent de publicació.
  Import a pagar: 55 euros.
  más información
 • 24. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. Execució del Pla d'Ocupació 2017 de la Diputació Provincial de Castelló.
  Publicació de les Bases: B.O.P. de 27 de desembre de 2016.
  más información
 • 25. PROJECTE T'AVALEM del Programa Mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil. Personal directiu, docent i administratiu i alumnes-treballadors/es.
  más información
 • 26. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE ARQUITECTE/A.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 27. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE TÈCNIC/A MEDIOAMBIENTAL.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tècnic/a Mediambiental.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 28. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LLICENCIAT/ADA EN DRET.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Llicenciat/ada en Dret.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 29. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 159, de 26 de desembre de 2015, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 63, de 14 de març de 2016.
  Termini presentació instàncies: del 15 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 30. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 159, de 26 de desembre de 2015, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 63, de 14 de març de 2016.
  Termini presentació instàncies: del 15 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 31. PROCÉS SELECTIU PROJECTE EXPERIMENTAL "CASTELLÓ-CREA".
  Publicat en el B.O.P. número 15, de 4 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 10 de febrer de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 32. PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL PER A REALITZAR UN PROJECTE DE DIAGNÒSTIC SOCIOECONÒMIC DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ.
  Publicació de les Bases: B.O.P. número 5, de 12 de gener de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 13 al 19 de gener de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 33. TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 6/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Tècnic/a en Integració Social.
  Torn: Borsa d'Ocupació.
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació convocatòria BOP: Número 50, de 26 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 27 d'abril al 6 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 20,00 euros.
  más información
 • 34. INTENDENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisió per Concurs-Oposició Lliure.
  Número de convocatòria: 4/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Número de places: 1.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  - B.O.P.: Número 28, de 7 de març de 2017.
  - D.O.G.V.: Número 8010, de 29 de març de 2017.
  Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Pendent de publicació.
  Termini de presentació d'instàncies: Pendent de publicació.
  Import a pagar: 55 euros.
  más información
 • 35. ARQUITECTE/A. Borsa d'Ocupació Temporal..
  Nº convocatòria: 5/2015.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació convocatòria B.O.P.: Número 67, de 30 de maig de 2015.
  Termini presentació instàncies: Fins al 9 de juny de 2015.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información