• 1. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisió de dues places, vacants en la plantilla de personal funcionari.
  - Dos places per torn de Promoció Interna, mitjançant Concurs-Oposició.
  Nº convocatòria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Número de places: 2.
  Sistema selectiu i torn:
  - 2 places mitjançant concurs-oposició, per torn promoció interna.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 93, de 3 d'agost de 2013 i Nº 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificació de bases. | D.O.G.V.: Número 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificació de bases. | B.O.E.: Número 251, de 20 d'octubre de 2015..
  Termini Presentació Instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 2. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisió d'una plaça, vacants en la plantilla de personal funcionari.
  - Una plaça per torn de Mobilitat, mitjançant Concurs

  Nº convocatòria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Número de places: 1.
  Sistema selectiu i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 93, de 3 d'agost de 2013 i Nº 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificació de bases. | D.O.G.V.: Número 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificació de bases. | B.O.E.: Número 251, de 20 d' octubre de 2015..
  Termini Presentació Instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 3. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 8 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 8.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 8 plaçes mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 4. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 2 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 2.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 2 plaçes mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 5. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 159, de 26 de desembre de 2015, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 63, de 14 de març de 2016.
  Termini presentació instàncies: del 15 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 6. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 159, de 26 de desembre de 2015, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 63, de 14 de març de 2016.
  Termini presentació instàncies: del 15 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 7. DELINEANT. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Número de convocatòria: 17/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Delineant.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball.
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler RR.HH..
  Publicació de la convocatòria BOP: Número 128, de data 22 d'octubre de 2016.
  Termini de presentació d'instàncies: Del 23 d'octubre al 2 de novembre.
  Import a pagar: 20 euros.
  más información
 • 8. GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELLÓ.
  Nº convocatòria: 15/2016.
  Categoria: Gerent del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.
  Número de llocs: 1.
  Sistema selectiu: Lliure designació (entre funcionaris/es de carrera o personal laboral de les Administracions Públiques o professionals del sector privat, amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon supost).
  Altres requisits: Titulats/ades superiors.
  Publicació B.O.P.: número 79, de 30 de juny de 2016.
  Publicació D.O.G.V.: número 7836, de 25 de juliol de 2016 (en extracte).
  Publicació B.O.E.: número 196, de 15 d'agost de 2016.
  Termini de presentació de Sol·licituds: Del 16 al 25 d'agost, ambdós inclusivament.
  más información
 • 9. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE TÈCNIC/A MEDIOAMBIENTAL.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tècnic/a Mediambiental.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 10. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LLICENCIAT/ADA EN DRET.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Llicenciat/ada en Dret.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 11. EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TASQUES DE SUPORT I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLA GENERAL". BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE ARQUITECTE/A.
  Nº convocatòria: 1/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació de la convocatòria: Butlletí Oficial de la Província número 17, de 9 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 20 de febrer, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 12. PROCÉS SELECTIU PROJECTE EXPERIMENTAL "CASTELLÓ-CREA".
  Publicat en el B.O.P. número 15, de 4 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 10 de febrer de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 13. PROCÉS SELECTIU DIAGNÒSTIC SOCIOECONÒMIC DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ.
  Publicat en el B.O.P. número 15, de 4 de febrer de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 6 al 10 de febrer de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 14. TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 14/2016.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tècnic/a d'Administració General.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació convocatòria BOP: Número 86, de 16 de juliol de 2016.
  Termini presentació instàncies: Des del 18 fins el 26 de juliol, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  Termini presentació subsanacions error material full autobaremació valencià: Del 26 d'agost al 5 de setembre, ambdós inclusivament.
  más información
 • 15. PLA D'OCUPACIÓ JUVENIL PER A REALITZAR UN PROJECTE DE DIAGNÒSTIC SOCIOECONÒMIC DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ.
  Publicació de les Bases: B.O.P. número 5, de 12 de gener de 2017.
  Termini de presentació de sol·licituds: Del 13 al 19 de gener de 2017, ambdós inclusivament.
  más información
 • 16. CURSOS SERVEF; "ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA" I "NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS".
  más información
 • 17. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 11/2016.
  Subgrup: C2.
  Categoria: Auxliar Administratiu/va.
  Sistema selectiu: Borsa d'Ocupació (concurs-oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler d'Anuncis de Recursos Humans.
  Publicació convocatòria B.O.P.: número 96, de 9 d'agost de 2016.
  Termini de presentació de Sol·licituds: Del 10 al 19 d'agost, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 15 euros.
  más información
 • 18. TALLER D'OCUPACIÓ CIUTAT DE LA SOLIDARITAT VII, A i B.
  más información
 • 19. PROJECTE "CASTELLÓ-OEST", CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL , EN EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONADES PER L'ORDRE 16/2016, D'1 D'AGOST, DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERÍA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
  más información
 • 20. PROJECTE "PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA". CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES.
  más información
 • 21. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2011). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Nº convocatòria: 3/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta Ocupació Pública: 2011.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 8 de juny de 2015.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Nº 251, de 20 d'octubre de 2015.
  Termini presentació instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 22. TÈCNIC/A MITJÀ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 12/2016.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tècnic/a Mitjà de Normalització Lingüística.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball.
  Publicació convocatòria B.O.P.: número 80, de 2 de juliol de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 3 al 12 de juliol de 2016, tots dos inclusivament.
  Import a pagar: 25 euros.
  más información
 • 23. ZELADOR/A DE CAMPS D'ESPORT del Patronat Municipal d'Esports de Castelló. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 13/2016.
  Subgrup: A.P..
  Categoria: Zelador/a de Camps d'Esport.
  Torn: Borsa d'Ocupació.
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació convocatòria BOP: Número 87, de 19 de juliol de 2016.
  Termini presentació instàncies: Des del 20 fins el 29 de juliol, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 12,00 euros.
  más información
 • 24. TÈCNIC/A EN PROTOCOL I ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENTS. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 10/2016.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tècnic/a de Protocol i Organització d'Esdeveniments.
  Sistema selectiu: Borsa d''Ocupació (oposició).
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació convocatòria BOP: número 79, de 30 de juny de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 1 al 11 de juliol, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información
 • 25. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2011). Provisió de d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
  Nº convocatòria: 3/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Número de places: 1.
  Oferta Ocupació Pública: 2011.
  Sistema selectiu, número de places i torn:
  - 1 plaça mitjançant oposició, per torn lliure.
  Publicació Bases:
  B.O.P.: Número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
  D.O.G.V.: 8 de juny de 2015.
  Publicació convocatòria: B.O.E.: Nº 251, de 20 d'octubre de 2015.
  Termini presentació instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  más información
 • 26. ENGINYER/A TÈCNIC/A. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 9/2015.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Enginyer/a Tècnic/a.
  Sistema selectiu: Oposició.
  Torn: Lliure.
  B.O.P.: número 129, de 22 d'octubre de 2015.
  Import a pagar: 25,00 euros.
  Termini de presentació de Sol·licituds: Del 23 d'Octubre al 2 de Novembre de 2015, tots dos inclusivament.
  más información
 • 27. TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL. Borsa d'Ocupació Temporal.
  Nº convocatòria: 6/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Tècnic/a en Integració Social.
  Torn: Borsa d'Ocupació.
  Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicació convocatòria BOP: Número 50, de 26 d'abril de 2016.
  Termini presentació instàncies: Del 27 d'abril al 6 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
  Import a pagar: 20,00 euros.
  más información
 • 28. ARQUITECTE/A. Borsa d'Ocupació Temporal..
  Nº convocatòria: 5/2015.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicació convocatòria B.O.P.: Número 67, de 30 de maig de 2015.
  Termini presentació instàncies: Fins al 9 de juny de 2015.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  más información