• 1. AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi en propietat.
  Nmero de convocatria: 12/2019.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent de la Policia Local.
  Nmero de llocs: 21.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2017, 2018 i 2019.
  Sistema selectiu: Oposici per torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
      - Rectificaci en el Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 58, de 4 de maig de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8564, de 6 de juny de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: N147 de data 20/06/2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 21/06/2019 al 19/07/2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 2. TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, Torn Lliure.
  N convocatria: 4/2019.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnic/a d'Administraci General.
  Nmero de Places: 6.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2015.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per Torn Lliure.
  Publicaci Bases: .
  - B.O.P.: Nmero 10, de 22 de gener de 2019.
  - Rectificaci B.O.P.: Nmero 28, de 5 de mar de 2019.
  - Rectificaci B.O.P.: Nmero 60, de 9 de maig de 2019.
  - D.O.G.V.: Nmero 8566, de 10 de juny de 2019 (en extracte).
  - B.O.E.: Nmero 162, de 8 de juliol de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 9 de juliol al 5 d'agost de 2019.
  Import a pagar: 35 .
  ms informacin
 • 3. TCNIC/A D'EDUCACI. Borsa de Treball (Concurs).
  Nmero de convocatria: 4/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a d'Educaci.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (Concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH..
  Publicaci de la Convocatria en el B.O.P.: Nm. 7, de 16 de gener de 2020.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 17 al 30 de gener de 2020, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 4. TCNIC/A MITJ/ANA DE NORMALITZACI LINGSTICA. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, per torn lliure.
  Nmero de convocatria: 3/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a mitj/ana de Normalitzaci Lingstica.
  Nmero de Places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2016.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
     B.O.P.: Nmero 7, de 16 de gener de 2020.
     D.O.G.V.: Pendente de publicar (en extracte).
  Publicaci de la Convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Pendent de publicar.
  Termini de presentaci d'instncies: Pendent.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 5. OFICIAL/A DEL SERVEI DE PREVENCI, EXTINCI D'INCENDIS I SALVAMENT.
  Nmero de convocatria: 9/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Oficial/a del Servei de prevenci, extinci d'incendis i salvament.
  Nmero de llocs: 1.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2017.
  Sistema selectiu: Concurs oposici, per torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 41, de 30 de mar de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8533, de 23 d'abril de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 117, de 16 de maig de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 17 de mayo al 13 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 6. TCNIC/A DE RECURSOS HUMANS. Borsa de Treball Temporal.
  Nmero de convocatria: 17/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a de Recursos Humans.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 128, de 12 d'octubre de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Des del 14 d'octubre a l'11 de novembre de 2019, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 7. AGENT D'IGUALTAT. Provisi en propietat d'una plaa d'agent d'igualtat vacant en la plantilla de funcionaris/es d'aquest Excm. Ajuntament, en execuci de l'oferta d'ocupaci pblica extraordinria mitjanant procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Nmero de convocatria: 15/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Agent d'Igualtat.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Concurs oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Rectificaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 125, de 5 d'octubre de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8657, de 16 d'octubre de 2019 (en extracte).
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 106, de 24 d'agost de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8625, de 2 de setembre de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 257, de 25 d'octubre de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 28 d'octubre al 25 de novembre de 2019.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 8. DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFORMTICA. Provisi en propietat per concurs oposici, promoci interna.
  Nmero de convocatria: 2/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Diplomat/ada universitari/a en informtica.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Concurs-oposici, per promoci interna.
  Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nmero 4, de 9 de gener de 2020.
  - D.O.G.V.: Pendent de publicar (en extracte).
  Publicaci de la convocatria: Pendent de publicar.
  Termini de presentaci d'instncies: Pendent.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 9. AGENT DE MOBILITAT URBANA. Provisi en propietat per concurs-oposici, torn lliure, mitjanant procs d'estabilitzaci d'ocupaci temporal.
  Nmero de convocatria: 5/2019.
  Subgrup: A.P..
  Categoria: Agent de Mobilitat Urbana.
  Nmero de places: 45.
  Oferta d'ocupaci pblica extraordinria: 2018.
  Sistema selectiu: Concurs-oposici, per torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nmero 24, de 23 de febrer de 2019.
  - D.O.G.V.: Nmero 8500, de 6 de mar de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria: B.O.E. nmero 62, de 13 de mar de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de mar al 12 d'abril de 2019.
  Import a pagar: 8,50 euros.
  ms informacin
 • 10. TCNIC/A GEOMTIC/A. Borsa de Treball Temporal, mitjanant el sistema de Consurs-Oposici.
  Nmero de convocatria: 01/2020.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a Geomtic/a.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de Recursos Humans.
  Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 1, de 2 de gener de 2020.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 3 al 31 de gener de 2020, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 11. PEDAGOG/A. Borsa de Treball Temporal, mitjanant el sistema de Consurs
  Nmero de convocatria: 16/2019.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Pedagog/a.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: Nmero 111, de 5 de setembre de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 6 al 19 de setembre de 2019, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 18 euros.
  ms informacin
 • 12. TALLER D'OCUPACI CIUTAT DE LA SOLIDARITAT XI. Procs selectiu per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent, auxiliar administratiu i alumnes - treballadors/es de Tallers d'Ocupaci.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 28 novembre al 4 desembre de 2019, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 13. ESCOLA D'OCUPACI ET FORMEM CASTELL 3. Procs selectiu per a la cobertura temporal d'un/a director/a, un docent i 10 alumnes treballadors/es.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 28 novembre al 4 desembre de 2019, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 14. TCNIC/A DE MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. Provisi en propietat mitjanant Oposici, Torn Lliure.
  N convocatria: 3/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a de Mobilitat i Seguretat Vial.
  Nmero de Places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2017.
  Sistema selectiu: Oposici, per Torn Lliure.
  Publicaci Bases: .
  - B.O.P.: Nmero 10, de 22 de gener de 2019.
  - Rectificaci B.O.P.: Nmero 27, de 2 de mar de 2019.
  - D.O.G.V.: Nmero 8517, de 29 de mar de 2019 (en extracte).
  - B.O.E.: Nmero 90, de 15 d'abril de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 16 d'abril al 16 de maig de 2019, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 30.
  ms informacin
 • 15. AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi en propietat.
  Nmero de convocatria: 12/2019.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent de la Policia Local.
  Nmero de llocs: 21.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2017, 2018 i 2019.
  Sistema selectiu: Concurs per mobilitat.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
      - Rectificaci en el Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 58, de 4 de maig de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8564, de 6 de juny de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: N147 de data 20/06/2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 21/06/2019 al 19/07/2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 16. ENCARREGAT/ADA DE COORDINACI D'INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de treball temporal, mitjanant el sistema de concurs-oposici.
  Nmero de convocatria: 18/2019.
  Subgrup: C2.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria: B.O.P. nmero 145, de 21 de noviembre de 2019
  Termini de presentaci d'instncies: Del 22 de novembre al 20 de desembre de 2019.
  Import a pagar: 9.
  ms informacin
 • 17. AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Concurs oposici en execuci dels processos de consolidaci i estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Nmero de convocatria: 8/2019.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent de la Policia Local.
  Nmero de llocs: 31.
  Oferta d'ocupaci pblica extraordinria: 2018 i la seua ampliaci.
  Sistema selectiu: Concurs oposici en execuci dels processos de consolidaci i estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 40, de 28 de mar de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8534, de 24 d'abril de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nmero 110, de 8 de maig de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Des del 9 de maig al 5 de juny de 2019, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 18. ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL. Programa d'iniciativa social en collaboraci amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, EMCORP 2019.
  ms informacin
 • 19. CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. Projecte EMCUJU.
  ms informacin
 • 20. INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN LLIURE.
  Nmero de convocatria: 11/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Inspector/a Policia Local.
  Nmero de places: 4.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Torn lliure.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8548, de 15 de mayo de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nm. 127, de 28 de mayo de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 29 de mayo al 26 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 21. CONTRACTACI DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. Projecte EMPUJU.
  ms informacin
 • 22. INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat PROMOCI INTERNA.
  Nmero de convocatria: 11/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Inspector/a Policia Local.
  Nmero de places: 4.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Promoci interna.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8548, de 15 de mayo de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nm. 127, de 28 de mayo de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 29 de mayo al 26 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 23. INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN DE MOBILITAT.
  Nmero de convocatria: 11/2019.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Inspector/a Policia Local.
  Nmero de places: 4.
  Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
  Sistema selectiu: Torn de mobilitat.
  Publicaci de les Bases:
      - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
      - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8548, de 15 de mayo de 2019 (en extracte).
  Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nm. 127, de 28 de mayo de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 29 de mayo al 26 de junio de 2019.
  Import a pagar: 33 euros.
  ms informacin
 • 24. TREBALLADOR/A SOCIAL. Borsa de Treball temporal, mitjanant concurs.
  Nmero de convocatria: 10/2019.
  Subgrupo: A2.
  Categora: Treballador/a Social.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: del 23 d'abril al 7 de maig de 2019.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 25. TCNIC/A DE PLANIFICACI I PROJECCI ECONMICA. Provisi mitjanant Concurs.
  N convocatria: 7/2019.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnic/a de Planificaci i Projecci Econmica.
  Sistema selectiu: Provisi mitjanant Concurs.
  Publicaci Bases: Butllet Oficial de la Provncia, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i web municipal.
  - Publicaci de les Bases i la Convocatria en el B.O.P.: Nmero 29, de 7 de mar de 2019.
  - Publicaci de l'extracte de les Bases en el D.O.G.V.: Nmero 8516, de 28 de mar de 2019.
  - B.O.E.: Nmero 90, de 15 d'abril de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Des del 16 d'abril al 9 de maig de 2019, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 26. AGRUPACIONS PROFESSIONALS D'ORDENANA, CELADOR/A DE GRUP ESCOLAR I CELADOR/A D'INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de treball temporal.
  Nmero de convocatria: 13/2019.
  Subgrup: Agrupacions professionals.
  Categoria: Ordenana, celador/a de grup escolar i celador/a d'installacions esportives.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 63, de 16 de maig de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 17 al 30 de maig de 2019.
  Import a pagar: 7 euros.
  ms informacin
 • 27. TCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACI SOCIAL. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 13/2018.
  Subgrup: B.
  Categoria: Tcnic Superior en Integraci Social.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 149, de 13 de desembre de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de desembre de 2018 al 14 de gener de 2019.
  Import a pagar: 22,50 euros.
  ms informacin
 • 28. TALLER D'OCUPACI CIUTAT DE LA SOLIDARITAT X. Procs selectiu per a la cobertura temporal de les places de personal directiu, docent, auxiliar administratiu i alumnes - treballadors/es de Tallers d'Ocupaci.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 22 al 28 de novembre de 2018, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 29. AUXILIAR DE BILIOTEQUES. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 2/2019.
  Subgrup: C2.
  Categoria: Auxiliar de Biblioteques.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web del Patronat Municipal de Turisme, web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 5, de 10 de gener de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: de l'11 de gener al 7 de febrer de 2019.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 30. CONTRACTACI LABORAL TEMPORAL D'ATURATS/DES DEL RGIM AGRARI, 8 oficials/capatassos i 75 peons, per a l'execuci de l'obra de refor en camins i parets de squies del terme municipal de Castell de la Plana 2019.
  ms informacin
 • 31. AUXILIAR D'INFORMACI TURSTICA. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 1/2019.
  Subgrup: C2.
  Categoria: Auxiliar d'Informaci Turstica.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web del Patronat Municipal de Turisme, web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 5, de 10 de gener de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: de l'11 de gener al 7 de febrer de 2019.
  Import a pagar: 15 euros.
  ms informacin
 • 32. JORNALS DE VILA 2019. PROCS SELECTIU PER A LA CONTRACTACI LABORAL TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES - Borsa de Treball (Concurs).
  N de Convocatria: 6/2019.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: Nmero 36, de 21 de mar de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: De l'1 al 12 d'abril, ambds inclusivament.
  Import a pagar: No hi ha pagament de taxes.
  ms informacin
 • 33. MEDIADOR/A INTERCULTURAL. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 10/2018.
  Subgrup: C1.
  Categoria: MEDIADOR/A INTERCULTURAL.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 90, de 28 de juliol de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: del 30 de juliol al 27 d'agost de 2018.
  Import a pagar: 20 euros.
  ms informacin
 • 34. TCNIC/A ARXIVER/A. Borsa de Treball Temporal.
  Nmero de convocatria: 12/2018.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnic/a Arxiver/a.
  Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
  Publicaci en el B.O.P. ampliaci de termini de presentaci d'instncies i de titulacions: Nmero 48, de 13 d'abril de 2019.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 15 d'abril al 15 de maig, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 30.00 euros.
  ms informacin
 • 35. EDUCADOR/A SOCIAL I EDUCADOR/A SOCIAL DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCI A FAMLIA I INFNCIA. Borsa de Treball.
  N convocatria: 8/2018.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Educador/a Social i Educador/a Social del Servei Especialitzat d'Atenci a Famlia i Infncia.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (Concurs-Oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 68, de 7 de juny de 2018.
  Termini presentaci instncies: del 8 de juny al 6 de juliol de 2018.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 36. DIRECTOR/A DEL PROJECTE DEL MUSEU DE LA CIUTAT DE CASTELL. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 11/2018.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Director/a del projecte del Museu de la Ciutat de Castell.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 101, de 23 d'agost de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 24 d'agost al 20 de setembre de 2018.
  Import a pagar: 30 euros.
  ms informacin
 • 37. PROJECTE T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II. Procs selectiu d'alumnes-teballadors/es que han de cobrir les places de les diferents especialitats formatives.
  ms informacin
 • 38. PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL.LABORACI AMB CORPORACIONS LOCALS (CONVOCATRIES EMCORP I EMCORD 2018).
  ms informacin
 • 39. DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MSICA. Provisi en propietat per torn lilure, mitjanant Concurs-Oposici.
  Nmero de convocatria: 5/2018.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Director/a de la Banda de Msica.
  Nmero de Places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2017.
  Sistema selectiu: Concurs oposici, per torn lliure.
  Publicaci de les Bases en el B.O.P.: Nmero 20, de 15 de febrer de 2018.
  Publicaci d'extracte de les Bases en el D.O.G.V.: Nmero 8246, de 2 de mar de 2018.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Nmero 65, de 15 de mar de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 16 de mar al 17 d'abril, ambds inclosos.
  Import a pagar: 35.00 euros.
  ms informacin
 • 40. TCNIC/A DE COMUNICACI I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 7/2018.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a de comunicaci i fons europeus.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
  Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 27, de 3 de mar de 2018.
  Termini presentaci instncies: Del 6 de mar al 5 d'abril de 2018.
  Publicaci Rectificaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de Recursos Humans i B.O.P. Nmero 33, de 17 de mar de 2018.
  Ampliaci del termini de presentaci d'instncies: fins al 18 d'abril de 2018.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 41. TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 9/2018.
  Subgrup: A1.
  Categoria: TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL.
  Sistema selectiu: Borsa de treball extraordinria (concurs).
  Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 71, de 14 de juny de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: del 15 de juny al 13 de juliol de 2018.
  Import a pagar: 30 euros.
  ms informacin
 • 42. INTENDENT GENERAL / COMISSARI PRINCIPAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisi del lloc de treball en Comissi de Serveis.
  Nmero de convocatria: 3/2018.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Intendent General / Comissari Principal.
  Sistema selectiu: Provisi mitjanant comissi de serveis.
  Publicaci de les Bases: Butllet Oficial de la Provncia (B.O.P.), Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
  Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 18, de 10 de febrer de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 12 al 23 febrer de 2018.
  ms informacin
 • 43. ARQUITECTE/A TCNIC/A. Borsa de Treball.
  N convocatria: 6/2018.
  Subgrup: A2.
  Categoria: ARQUITECTE/A TCNIC/A.
  Sistema Selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis i Tauler RR.HH.
  Publicaci convocatria BOP: 17 de febrer de 2018.
  Termini presentaci d'instncies: Del 19 de febrer al 16 de mar de 2018.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 44. GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. Provisi per lliure designaci.
  N convocatria: 15/2017.
  Categoria: Gerent del Patronat Municipal de Turisme.
  Nmero de llocs: 1.
  Naturalesa del lloc: Personal directiu.
  Sistema selectiu: Lliure designaci.
  Publicaci de les Bases:
  B.O.P.: Nmero 145, de 5 de desembre de 2017.
  D.O.G.V. (en extracte): Nmero 8199, de 27 de desembre de 2017.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Nmero 29, d'1 de febrer de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: Fins al 12 de febrer de 2018.
  ms informacin
 • 45. SELECCI PERSONES ATURADES EN EL PLA DE FOMENT D'OCUPACI DE LA DIPUTACI PROVINCIAL DE CASTELL.
  ms informacin
 • 46. TCNIC MITJ INFORMTIC ESPECIALISTA EN SISTEMES. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 2/2018.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic Mitj Informtic Especialista en Sistemes.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
  Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 13, de 30 de gener de 2018.
  Termini presentaci instncies: Del 31 de gener al 27 de febrer de 2018.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 47. TCNIC MITJ INFORMTIC ESPECIALISTA EN APLICACIONS. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 1/2018.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic Mitj Informtic Especialista en Aplicacions.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
  Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 13, de 30 de gener de 2018.
  Termini presentaci instncies: Del 31 de gener al 27 de febrer de 2018.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 48. PROYECTO T'AVALEM CASTELL ENCLAU JOVE II. Procs selectiu per a la contractaci laboral temporal del personal directiu, docent i auxiliar administratiu/va.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 17 al 23 de maig de 2018.
  ms informacin
 • 49. CAP DE SECCI D'INNOVACI I DESENVOLUPAMENT TECNOLGIC. Provisi mitjanant concurs.
  Nmero de convocatria: 4/2018.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Cap de Secci d'Innovaci i Desenvolupament Tecnolgic.
  Sistema selectiu: Provisi mitjanant concurs.
  Publicaci Bases: Butllet Oficial de la Provncia (B.O.P.), Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V.), web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci bases i convocatria B.O.P.: 15 de febrer de 2018.
  Publicaci extracte bases D.O.G.V.: Nmero 8239, de 21 de febrer de 2018.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 16 de febrer al 9 de mar de 2018.
  ms informacin
 • 50. DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MSICA. Provisi en Comissi de Serveis.
  Termini de presentaci de sollicituds: del 31 de maig al 6 de juny de 2018.
  ms informacin
 • 51. MSIC-SUBDIRECTOR/A DE LA BANDA DE MUSICA. Provisi en Comissi de Serveis.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 17 al 23 de maig de 2018.
  ms informacin
 • 52. ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACI GENERAL. Borsa de Treball.
  N convocatria: 14/2017.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Administratiu/va d'Administracin General.
  Sistema Selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis i Tauler RR.HH.
  Publicaci convocatria BOP: 14 de setembre de 2017.
  Termini presentaci d'instncies: Del 15 de setembre al 4 d'octubre de 2017, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 20 euros.
  ms informacin
 • 53. ESCOLA DE FORMACI ET FORMEM CASTELLO 2 (Segona Etapa). Procs selectiu per a la contractaci de les vacants d'alumnat que han tingut lloc en la primera fase del projecte.
  ms informacin
 • 54. TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL DE LA TRESORERIA MUNICIPAL. Concurs-Oposici, Torn Lliure.
  N convocatria: 2/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Tcnico/a d'Administraci General.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2014.
  Sistema selectiu: concurs-oposici, per torn lliure.
  Publicaci Bases:
       - B.O.P.: Nmero 24, de 25 de febrer de 2017.
       - D.O.G.V.: Nmero 7996, de 9 de mar de 2017.
  Publicaci convocatria: B.O.E.: Nmero 73, de 27 de mar de 2017.
  Termini de presentaci d'instncies: Del 28 de mar al 18 d'abril de 2017, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 35,00 euros.
  ms informacin
 • 55. COORDINADOR/A DE DIVULGACI, PROGRAMACI I DINAMITZACI DEL PLANETARI. Borsa d'Ocupaci Temporal.
  Nmero de convocatria: 7/2017.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Coordinador/a de Divulgaci, Programaci i Dinamitzaci del Planetari de Castell.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
  Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 56, d'11 de maig de 2017.
  Termini presentaci instncies: Del 12 al 22 de maig, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 20 euros.
  ms informacin
 • 56. DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL i DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL DEL SERVEI D'ATENCI A LA DEPENDNCIA. Borsa de Treball.
  N de convocatria: 10/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Diplomado/a en Treball Social.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i tauler RR.HH..
  Publicaci convocatria: Butllet Oficial de la Provncia nm. 81, de 8 de juliol de 2017.
  Termini de presentaci d'instncies: del 9 al 18 de juliol de 2017, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 57. TCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMTICA. Borsa de Treball.
  Nmero de convocatria: 13/2017.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Tcnic/a Especialista en Informtica.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
  Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 103, de 29 d'agost de 2017.
  Termini presentaci instncies: Del 30 al 18 de setembre, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 20 euros.
  ms informacin
 • 58. CURS DE NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTALLACIONS INDUSTRIALS. Selecci d'Alumnat.
  ms informacin
 • 59. AGENT D'IGUALTAT. Borsa d'Ocupaci Temporal.
  Nmero de convocatria: 5/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Agent d'Igualtat.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
  Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 57, de 13 de maig de 2017.
  Termini presentaci instncies: Del 14 al 23 de maig, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 60. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupaci Pblica de 2015). Provisi de 8 plaes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjanant oposici, per torn lliure.
  N convocatria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Nmero de places: 8.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2015.
  Sistema selectiu, nmero de places i torn:
  - 8 plaes mitjanant oposici, per torn lliure.
  Publicaci Bases:
  B.O.P.: Nmero 26, de 1 de mar de 2016, en relaci amb les publicacions dels exemplars nmero 13, de 29 de gener de 2015 i nmero 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificaci en la Base 3.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicaci convocatria: Convocatria BOE: Nmero 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentaci instncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  ms informacin
 • 61. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupaci Pblica de 2015). Provisi de 2 plaes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjanant concurs, per torn de mobilitat.
  N convocatria: 3/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Nmero de places: 2.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2015.
  Sistema selectiu, nmero de places i torn:
  - 2 plaes mitjanant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicaci Bases:
  B.O.P.: Nmero 26, de 1 de mar de 2016, en relaci amb les publicacions dels exemplars nmero 13, de 29 de gener de 2015 i nmero 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificaci en la Base 3.1.e).
  D.O.G.V.: pendent.
  Publicaci convocatria: Convocatria BOE: Nmero 93, de 18 d'abril de 2016.
  Termini presentaci instncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  ms informacin
 • 62. TCNIC/A DE PARTICIPACI CIUTADANA. Borsa d'Ocupaci Temporal.
  Nmero de convocatria: 6/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Tcnic/a de Participaci Ciutadana.
  Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
  Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 56, d'11 de maig de 2017.
  Termini presentaci instncies: Del 12 al 22 de maig, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 25 euros.
  ms informacin
 • 63. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisi de dues places, vacants en la plantilla de personal funcionari.
  - Dos places per torn de Promoci Interna, mitjanant Concurs-Oposici.
  N convocatria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Nmero de places: 2.
  Sistema selectiu i torn:
  - 2 places mitjanant concurs-oposici, per torn promoci interna.
  Publicaci Bases:
  B.O.P.: Nmero 93, de 3 d'agost de 2013 i N 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificaci de bases. | D.O.G.V.: Nmero 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificaci de bases. | B.O.E.: Nmero 251, de 20 d'octubre de 2015..
  Termini Presentaci Instncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  ms informacin
 • 64. OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisi d'una plaa, vacant en la plantilla de personal funcionari.
  - Una plaa per torn de Mobilitat, mitjanant Concurs

  N convocatria: 4/2015.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Oficial Policia Local.
  Nmero de places: 1.
  Sistema selectiu i torn:
  - 1 plaa mitjanant concurs, per torn mobilitat.
  Publicaci Bases:
  B.O.P.: Nmero 93, de 3 d'agost de 2013 i N 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificaci de bases. | D.O.G.V.: Nmero 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificaci de bases. | B.O.E.: Nmero 251, de 20 d' octubre de 2015..
  Termini Presentaci Instncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
  Import a pagar: 55,00 euros.
  ms informacin
 • 65. INTENDENT GENERAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisi per Concurs-Oposici Lliure.
  Nmero de convocatria: 3/2017.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2016.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per torn lliure.
  Publicaci Bases:
  - B.O.P.: Nmero 30, de 11 de mar de 2017.
  - D.O.G.V.: Nmero 8010, de 29 de mar de 2017.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Pendent de publicaci.
  Termini de presentaci d'instncies: Pendent de publicaci.
  Import a pagar: 55 euros.
  ms informacin
 • 66. ARQUITECTE/A. Borsa d'Ocupaci Temporal..
  N convocatria: 5/2015.
  Subgrup: A1.
  Categoria: Arquitecte/a.
  Torn: Borsa de Treball.
  Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 67, de 30 de maig de 2015.
  Termini presentaci instncies: Fins al 9 de juny de 2015.
  Import a pagar: 30,00 euros.
  ms informacin
 • 67. INTENDENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi per Concurs-Oposici Lliure.
  Nmero de convocatria: 4/2017.
  Subgrup: A2.
  Categoria: Intendent General de la Policia Local.
  Nmero de places: 1.
  Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per torn lliure.
  Publicaci Bases:
  - B.O.P.: Nmero 28, de 7 de mar de 2017.
  - D.O.G.V.: Nmero 8010, de 29 de mar de 2017.
  Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Pendent de publicaci.
  Termini de presentaci d'instncies: Pendent de publicaci.
  Import a pagar: 55 euros.
  ms informacin
 • 68. TCNIC/A EN INTEGRACI SOCIAL. Borsa d'Ocupaci Temporal.
  N convocatria: 6/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Tcnic/a en Integraci Social.
  Torn: Borsa d'Ocupaci.
  Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
  Publicaci convocatria BOP: Nmero 50, de 26 d'abril de 2016.
  Termini presentaci instncies: Del 27 d'abril al 6 de maig de 2016, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 20,00 euros.
  ms informacin
 • 69. PLA D'OCUPACI JUVENIL PER A REALITZAR UN PROJECTE DE DIAGNSTIC SOCIOECONMIC DE LA CIUTAT DE CASTELL.
  Publicaci de les Bases: B.O.P. nmero 5, de 12 de gener de 2017.
  Termini de presentaci de sollicituds: Del 13 al 19 de gener de 2017, ambds inclusivament.
  ms informacin
 • 70. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupaci Pblica de 2014). Provisi d'una plaa vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjanant oposici, per torn lliure.
  N convocatria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2014.
  Sistema selectiu, nmero de places i torn:
  - 1 plaa mitjanant oposici, per torn lliure.
  Publicaci Bases:
  B.O.P.: Nmero 159, de 26 de desembre de 2015, en relaci amb les publicacions dels exemplars nmero 13, de 29 de gener de 2015 i nmero 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificaci en la Base 3.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicaci convocatria: B.O.E.: Nmero 63, de 14 de mar de 2016.
  Termini presentaci instncies: del 15 de mar al 4 d'abril, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  ms informacin
 • 71. AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupaci Pblica de 2014). Provisi d'una plaa vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjanant concurs, per torn de mobilitat.
  N convocatria: 2/2016.
  Subgrup: C1.
  Categoria: Agent Policia Local.
  Nmero de places: 1.
  Oferta d'Ocupaci Pblica: 2014.
  Sistema selectiu, nmero de places i torn:
  - 1 plaa mitjanant concurs, per torn de mobilitat.
  Publicaci Bases:
  B.O.P.: Nmero 159, de 26 de desembre de 2015, en relaci amb les publicacions dels exemplars nmero 13, de 29 de gener de 2015 i nmero 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificaci en la Base 3.1.e).
  D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
  Publicaci convocatria: B.O.E.: Nmero 63, de 14 de mar de 2016.
  Termini presentaci instncies: del 15 de mar al 4 d'abril, ambds inclusivament.
  Import a pagar: 55,00 euros.
  ms informacin