AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupaci Pblica de 2014). Provisi d'una plaa vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjanant oposici, per torn lliure.
N convocatria: 2/2016.
Subgrup: C1.
Categoria: Agent Policia Local.
Nmero de places: 1.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2014.
Sistema selectiu, nmero de places i torn:
- 1 plaa mitjanant oposici, per torn lliure.
Publicaci Bases:
B.O.P.: Nmero 159, de 26 de desembre de 2015, en relaci amb les publicacions dels exemplars nmero 13, de 29 de gener de 2015 i nmero 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificaci en la Base 3.1.e).
D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
Publicaci convocatria: B.O.E.: Nmero 63, de 14 de mar de 2016.
Termini presentaci instncies: del 15 de mar al 4 d'abril, ambds inclusivament.
Import a pagar: 55,00 euros.

>> Anunci del resultat final del procs selectiu, proposta de nomenament i constituci d'una borsa de treball.

>> Anunci del resultat de la revisi de l'exercici de temari local (grup V).

>> Anunci de convocatria per a la revisi de l'exercici de temari local (grup V).

>> Anunci del resultat final de la fase d'oposici i proposta de nomenament.

>> Anunci del resultat del exercici de temari local (grup V).

>> Anunci sobre convocatria d'apertura de sobres.

>> Anunci de convocatria per a la realitzaci del exercici de temari local (grup V).

>> Anunci de les puntuacions de la prova del temari.

>> Anunci de convocatria per a la realitzaci de la prova del temari.

>> Anunci del resultat del reconeixement mdic.

>> Anunci d'apertura de termini per a la presentaci del reconeixement mdic.

>> Anunci del resultat de l'entrevista.

>> Anunci de convocatria per a la realitzaci de l'entrevista.

>> Anunci de convocatria per a la revisi de l'exercici de Test Psicotcnic.

>> Anunci del resultat de l'exercici de Test Psicotcnic.

>> Anunci d'apertura dels sobres de l'exercici de Test Psicotcnic.

>> Anunci de convocatria per a la realitzaci de l'exercici de Test Psicotcnic.

>> Anunci del resultat de l'exercici de Coneixement del Valenci.

>> Anunci d'apertura dels sobres de l'exercici de Coneixement del Valenci..

>> Anunci del resultat definitiu del qestionari policial.

>> Anunci de convocatria per a la realitzaci de l'exercici de Coneixement del Valenci.

>> Plantilla de respostes del test policial.

>> Anunci del resultat del segon exercici.

>> Anunci d'apertura dels sobres del segon exercici.

>> Anunci del resultat del primer exercici i convocatria per al segon.

>> Llistat d'aspirants admeses/os i excloses/os, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases Generals rectores del procs selectiu.

>> Modificaci Bases Generals rectores.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.

volver