AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 8 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant oposició, per torn lliure.
Nº convocatòria: 3/2016.
Subgrup: C1.
Categoria: Agent Policia Local.
Número de places: 8.
Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
Sistema selectiu, número de places i torn:
- 8 plaçes mitjançant oposició, per torn lliure.
Publicació Bases:
B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
D.O.G.V.: pendent.
Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 55,00 euros.

>> Llistat de correcció d'errors de les notes definitives.

>> Anunci de la resolució de reclamacions, llista definitiva de qualificaions i proposta de nomenament.

>> Plantilla de respostes d'examen de temes locals.

>> Examen de temes locals.

>> Llistat de les qualificacions dels temes locals.

>> Llistat de les qualificacions dels temes de desenvolupament.

>> Anunci de convocatòria per a la lectura dels temes de desenvolupament.

>> Llistat de les qualificacions del reconeixement mèdic i convocatòria per al desenvolupament del temari.

>> Anunci de convocatòria per al reconeixement mèdic.

>> Llistat de les qualificacions definitives de la prova psicotècnica i de l'entrevista personal.

>> Llistat de les qualificacions de la primera part de la prova psicotècnica i convocatòria per a l'entrevista personal.

>> Anunci del resultat de la prova de coneiximent de valencià.

>> Anunci de l'apertura pública dels sobres de la prova de coneiximent del valencià.

>> Llistat complementari de convalidació de les proves psicotècniques.

>> Convocatòria de la prova psicotècnica.

>> Qüestionari de cultura policial i plantilla de correcció.

>> Anunci del resultat del qüestionari de cultura policial i convocatòria per a la realització de la prova de coneiximent del valencià.

>> Anunci del resultat de les proves físiques i convocatòria per a la realització del qüestionari de cultura policial.

>> Anunci del resultat del mesurament d'alçada i convocatòria per a la realització de les proves físiques.

>> Anunci de canvi de vocal del tribunal qualificador i nomenament d'un altre assesor per a les proves mèdiques.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants i resolució d'al·legacions-reclamacions.

>> Anunci de la suspensió de la data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants, nomenament del tribunal qualificador i data d'inici del procés selectiu.
Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional: del 30 de gener al 10 de febrer de 2017, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases Generals rectores del procés selectiu.

>> Modificació Bases Generals rectores.

>> Sol·licitud d'Admisió a Proves Selectives.

volver