AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupaci Pblica de 2015). Provisi de 8 plaes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjanant oposici, per torn lliure.
N convocatria: 3/2016.
Subgrup: C1.
Categoria: Agent Policia Local.
Nmero de places: 8.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2015.
Sistema selectiu, nmero de places i torn:
- 8 plaes mitjanant oposici, per torn lliure.
Publicaci Bases:
B.O.P.: Nmero 26, de 1 de mar de 2016, en relaci amb les publicacions dels exemplars nmero 13, de 29 de gener de 2015 i nmero 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificaci en la Base 3.1.e).
D.O.G.V.: pendent.
Publicaci convocatria: Convocatria BOE: Nmero 93, de 18 d'abril de 2016.
Termini presentaci instncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambds inclusivament.
Import a pagar: 55,00 euros.

>> Llistat de correcci d'errors de les notes definitives.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions, llista definitiva de qualificaions i proposta de nomenament.

>> Plantilla de respostes d'examen de temes locals.

>> Examen de temes locals.

>> Llistat de les qualificacions dels temes locals.

>> Llistat de les qualificacions dels temes de desenvolupament.

>> Anunci de convocatria per a la lectura dels temes de desenvolupament.

>> Llistat de les qualificacions del reconeixement mdic i convocatria per al desenvolupament del temari.

>> Anunci de convocatria per al reconeixement mdic.

>> Llistat de les qualificacions definitives de la prova psicotcnica i de l'entrevista personal.

>> Llistat de les qualificacions de la primera part de la prova psicotcnica i convocatria per a l'entrevista personal.

>> Anunci del resultat de la prova de coneiximent de valenci.

>> Anunci de l'apertura pblica dels sobres de la prova de coneiximent del valenci.

>> Llistat complementari de convalidaci de les proves psicotcniques.

>> Convocatria de la prova psicotcnica.

>> Qestionari de cultura policial i plantilla de correcci.

>> Anunci del resultat del qestionari de cultura policial i convocatria per a la realitzaci de la prova de coneiximent del valenci.

>> Anunci del resultat de les proves fsiques i convocatria per a la realitzaci del qestionari de cultura policial.

>> Anunci del resultat del mesurament d'alada i convocatria per a la realitzaci de les proves fsiques.

>> Anunci de canvi de vocal del tribunal qualificador i nomenament d'un altre assesor per a les proves mdiques.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants i resoluci d'allegacions-reclamacions.

>> Anunci de la suspensi de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants, nomenament del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.
Termini de presentaci de reclamacions a la llista provisional: del 30 de gener al 10 de febrer de 2017, ambds inclusivament.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases Generals rectores del procs selectiu.

>> Modificaci Bases Generals rectores.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.

volver