AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2015). Provisió de 2 plaçes vacants en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
Nº convocatòria: 3/2016.
Subgrup: C1.
Categoria: Agent Policia Local.
Número de places: 2.
Oferta d'Ocupació Pública: 2015.
Sistema selectiu, número de places i torn:
- 2 plaçes mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
Publicació Bases:
B.O.P.: Número 26, de 1 de març de 2016, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
D.O.G.V.: pendent.
Publicació convocatòria: Convocatòria BOE: Número 93, de 18 d'abril de 2016.
Termini presentació instàncies: Del 19 d'abril al 9 de maig de 2016, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 55,00 euros.

>> Llistat definitiu de les qualificacions del torn de mobilitat i proposta de nomenament.

>> Llistat de les qualificacions de l'entrevista.

>> Anunci de les qualificacions definitives de la valoració de mèrits.

>> Anunci de convocatòria per a l'entrevista personal.

>> Anunci anul·lació de convocatòria entrevista personal.

>> Anunci de convocatòria entrevista personal.

>> Plantilla de respostes d'examen de temes locals.

>> Examen de temes locals.

>> Llistat de les qualificacions de la prova temes locals.

>> Anunci de les qualificacions de la valoració de mèrits.

>> Anunci de convocatòria de prova temes locals.

>> Llistat de les qualificacions del reconeixement mèdic i convocatòria per a l'aportació de mèrits.

>> Anunci de convocatòria per al reconeixement mèdic.

>> Llistat de les qualificacions definitives de la prova psicotècnica i de l'entrevista personal.

>> Llistat de les qualificacions de la primera part de la prova psicotècnica i convocatòria per a l'entrevista personal.

>> Llistat complementari de convalidació de les proves psicotècniques.

>> Anunci de convocatòria a les proves psicotècniques.

>> Anunci de canvi de vocal del tribunal qualificador i nomenament d'un altre assesor per a les proves mèdiques.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants i resolució d'al·legacions-reclamacions.

>> Anunci de la suspensió de la data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants, nomenament del tribunal qualificador i data d'inici del procés selectiu.
Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional: del 30 de gener al 10 de febrer de 2017, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases Generals rectores del procés selectiu.

>> Modificació Bases Generals rectores.

>> Sol·licitud d'Admisió a Proves Selectives.

volver