TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL DE LA TRESORERIA MUNICIPAL. Concurs-Oposici, Torn Lliure.
N convocatria: 2/2017.
Subgrup: A1.
Categoria: Tcnico/a d'Administraci General.
Nmero de places: 1.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2014.
Sistema selectiu: concurs-oposici, per torn lliure.
Publicaci Bases:
     - B.O.P.: Nmero 24, de 25 de febrer de 2017.
     - D.O.G.V.: Nmero 7996, de 9 de mar de 2017.
Publicaci convocatria: B.O.E.: Nmero 73, de 27 de mar de 2017.
Termini de presentaci d'instncies: Del 28 de mar al 18 d'abril de 2017, ambds inclusivament.
Import a pagar: 35,00 euros.

>> Anuncio del nomenament definitiu.

>> Anunci del resultat final del procs selectiu i proposta de nomenament.

>> Anunci de la valoraci de la fase de concurs.

>> Anunci dels resultats del quart exercici i convocatria per al cinqu.

>> Anunci dels resultats del tercer exercici i convocatria per al quart.

>> Anunci dels resultats del segon exercici i convocatria per al tercer.

>> Anunci dels resultats del primer exercici i convocatria per al segon.

>> Anunci de la plantilla de les respostes corresponents al primer exercici del procs selectiu.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenament del Tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.
Publicada en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 71, de 15 de juny de 2017.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos.
Termini de presentaci de reclamacions a la llista provisional: Del 12 al 25 de maig, ambds inclusivament.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver