INTENDENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi per Concurs-Oposici Lliure.
Nmero de convocatria: 4/2017.
Subgrup: A2.
Categoria: Intendent General de la Policia Local.
Nmero de places: 1.
Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per torn lliure.
Publicaci Bases:
- B.O.P.: Nmero 28, de 7 de mar de 2017.
- D.O.G.V.: Nmero 8010, de 29 de mar de 2017.
Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Pendent de publicaci.
Termini de presentaci d'instncies: Pendent de publicaci.
Import a pagar: 55 euros.

>> Bases especfiques del procs selectiu.volver