AGENT D'IGUALTAT. Borsa d'Ocupaci Temporal.
Nmero de convocatria: 5/2017.
Subgrup: A2.
Categoria: Agent d'Igualtat.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 57, de 13 de maig de 2017.
Termini presentaci instncies: Del 14 al 23 de maig, ambds inclusivament.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci del resultat corresponent a la revisi de la valoraci dels mrits de la fase de concurs, en contestaci a les reclamacions presentades.

>> Anunci del resultat de la valoraci de la fase d'entrevista curricular i puntuaci final del procs selectiu.

>> Anunci convocatria per a l'entrevista curricular.

>> Annex amb el resultat desglossat conforme a la valoraci dels diferents aspectes arreplegats en les bases de la convocatria.

>> Anunci del resultat de la valoraci de la Fase de Concurs.

>> Anunci del resultat del primer exercici terico-prctic i convocatria per a aportar justificants de mrits i experincia per a la valoraci de la fase de concurs.

>> Anunci del resultat de l'acte de l'apertura dels sobres amb el contingut de les dades identificatives dels/de les aspirants.

>> Anunci de convocatria per a l'apertura dels sobres que contenen la identificaci dels/de les aspirants.

>> Anunci de convocatria per a la lectura pblica de l'exercici terico-prctic.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
Termini de presentaci de reclamacions: Del 7 al 16 de juny de 2017, ambds inclusivament.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admiss a Proves Selectives.

volver