TCNIC/A DE PARTICIPACI CIUTADANA. Borsa d'Ocupaci Temporal.
Nmero de convocatria: 6/2017.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a de Participaci Ciutadana.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 56, d'11 de maig de 2017.
Termini presentaci instncies: Del 12 al 22 de maig, ambds inclusivament.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci de rectificaci del resultat de la baremaci, entrevista i puntuaci total obtinguda en el procs selectiu.

>> Anunci del resultat de la baremaci i convocatria per a l'entrevista.

>> Anunci del resultat del primer exercici i apertura de termini de presentaci de documentaci acreditativa dels mrits i experincia per a la baremaci.
Termini per a presentar documentaci: Del 31 de juliol al 4 d'agost, ambds inclusivament.

>> Anunci de la convocatria per a la lectura pblica de l'exercici prctic.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
Termini de presentaci de reclamacions: Del 7 al 16 de juny de 2017, ambds inclusivament.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admiss a Proves Selectives.

volver