COORDINADOR/A DE DIVULGACIÓ, PROGRAMACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PLANETARI. Borsa d'Ocupació Temporal.
Número de convocatòria: 7/2017.
Subgrup: C1.
Categoria: Coordinador/a de Divulgació, Programació i Dinamització del Planetari de Castelló.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
Publicació convocatòria B.O.P.: Número 56, d'11 de maig de 2017.
Termini presentació instàncies: Del 12 al 22 de maig, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 20 euros.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissó a Proves Selectives.

volver