CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. Projectes EMPUJU i EMCUJU.

>> Anunci de la correcció d'errors i proposta de nomenament de les/els aspirants a Administratiu/va (Auxiliar).

>> Anunci de la resolució de reclamació de Jardiner/a Peó Horticultura.

>> Anunci del resultat de la baremación de les/els aspirants a Administratiu/va (Auxiliar).

>> Anunci del resultat de la baremación de les/els aspirants a Serveis Tècnic Jurídics i Similars.

>> Anunci del resultat de la baremació de les/els les aspirants a Tècnic/a Informador Turístic.

>> Anunci de la Comissió de Valoració relativa a la segona resolució de reclamacions i correcció d'errors.

>> Anunci del resultat de la baremació de les/els aspirants a Arquitecte Tècnic.

>> Anunci del resultat de la baremació de les/els aspirants a Programador d'aplicacions informàtiques.

>> Anunci del resultat de la baremació de les/els aspirants a Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques.

>> Anunci de resolució de reclamacions i del resultat definitiu del procés selectiu.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu d'Administratiu/va.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Documentalista.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu d'Enginyer/a en Electricitat Industrial.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Lingüista.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Tècnic/a Superior d'Animació Sociocultural.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Tècnic/a Administratiu/va en General.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Serveis Tècnics Jurídics i Similars.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Treballador/a Social.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Dissenyador/a Gràfic/a i Multimèdia.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Gestor/a Cultural.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu d'Enginyer/a Tècnic/a en Electricitat Industrial.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu d'Enginyer/a Tècnic/a Agrícola.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Preparador/a Físic.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Psicopedagog.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Tècnic/a en Publicitat i/o Relacions Públiques.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Tècnic Superior en Organització i Administració d'Empreses.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Conserge en General - Ordenança.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Jardiner/a - Peó Horticultura.

>> Anunci de l'Acta de la Comissió de Valoració relativa al resultat del procés selectiu de Pintor/a - Empaperador/a.

>> Document d'autobaremació.

>> Instrucció del Director General del SERVEF, relativa al procediment de selecció.volver