JORNALS DE VILA 2019. PROCS SELECTIU PER A LA CONTRACTACI LABORAL TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES - Borsa de Treball (Concurs).
N de Convocatria: 6/2019.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: Nmero 36, de 21 de mar de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: De l'1 al 12 d'abril, ambds inclusivament.
Import a pagar: No hi ha pagament de taxes.

>> Anunci de renncia i nou nomenament de membres de tribunals qualificadors del procs selectiu.

>> Anunci del nomenament de tribunals qualificadors del procs selectiu.

>> Model de sollicitud d'admissi al procs selectiu.

>> Bases Especfiques rectores del procs selectiu.volver