JORNALS DE VILA 2017. PROCS SELECTIU PER A LA CONTRACTACI LABORAL TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES - Borsa de Treball.
N de Convocatria: 12/2017.
Subgrup: AP, C2, C1, A2.
Categoria: Oficials lampista/a, Oficials d'electricitat, Oficials d'obra de paleta, Peons d'obra de paleta, Oficials de pintura, Peons de pintura, Peons de neteja, Oficials fusteria metllica, Peons de fusteria metllica, Treballador/a social, Coordinador/a (treballador/a social), Educador/a Social, Administratius/as, Auxiliars administratius/as, Auxiliars Programa d'Habitatge i Arquitecte/a tcnic/a (Aparellador/a).
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: Nmero 95, de 10 d'agost de 2017.
Termini de presentaci d'instncies: De l'11 al 25 d'agost, ambds inclusivament.
Import a pagar: No hi ha pagament de taxes.

>> Anunci de l'esmena d'errors del procs selectiu d'Oficial de Lampisteria.

>> Anunci dels resultats finals d'Auxiliar de Programa de la Vivenda, desprs d'esmena d'errors.

>> Anunci dels resultats finals d'Auxiliar Administratiu/va, desprs d'esmena d'errors.

>> Anunci dels resultats finals d'Administratiu/va, desprs d'esmena d'errors.

>> Anunci de l'esmena d'errors materials i aritmtics en la baremaci de diversos aspirants del procs selectiu per a la contractaci d'Administratiu/va, Auxiliar Administratiu/va i Auxiliar de Programa de la Vivenda.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions i resultats finals del procs selectiu per a la contractaci de Peons de Neteja, Pintura, Obra de Paleta i Fusteria Metllica.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions i resultats finals del procs selectiu per a la contractaci d'Oficials d'Obra de Paleta, Pintura, Fusteria Metllica, Electricitat i Lampisteria.

>> Anunci dels resultats finals del procs selectiu per a la contractaci d'Auxiliar de Programa de la Vivenda.

>> Anunci dels resultats finals del procs selectiu per a la contractaci d'Auxiliar Administratiu/va.

>> Anunci dels resultats finals del procs selectiu per a la contractaci d'Administratiu/va.

>> Anunci de la resoluci de les reclamacions presentades contra els resultats finals del procs selectiu per a la contractaci de Treballador/a Social, Coordinador/a i Educador/a Social (Tribunal 1).

>> Anunci dels resultats del procs selectiu per a la contractaci de Pe.

>> Anunci dels resultats del procs selectiu per a la contractaci d'Oficial.

>> Anunci dels resultats del procs selectiu per a la contractaci d'Auxiliar de Programa de la Vivenda.

>> Anunci dels resultats del procs selectiu per a la contractaci d'Auxiliar Administratiu/va.

>> Anunci dels resultats del procs selectiu per a la contractaci d'Administratiu/va.

>> Anunci dels resultats finals del procs selectiu per a la contractaci de Arquitecte/a Tcnic/a.

>> Anunci dels resultats finals del procs selectiu per a la contractaci de Treballador/a Social, Coordinador/a i Educador/a Social (Tribunal 1).

>> Llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es i designaci dels Tribunals qualificadors del procs selectiu.

>> Llistat d'aspirants.

>> Model de sollicitud d'admissi al procs selectiu.

>> Bases Especfiques rectores del procs selectiu.volver