ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACI GENERAL. Borsa de Treball.
N convocatria: 14/2017.
Subgrup: C1.
Categoria: Administratiu/va d'Administracin General.
Sistema Selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis i Tauler RR.HH.
Publicaci convocatria BOP: 14 de setembre de 2017.
Termini presentaci d'instncies: Del 15 de setembre al 4 d'octubre de 2017, ambds inclusivament.
Import a pagar: 20 euros.

>> Anunci de la proposta definitiva de constituci de la borsa de treball.

>> Anunci de la proposta de constituci de la borsa de treball.

>> Anunci de la puntuaci final del procs selectivu per ordre alfabtic.

>> Anunci de la puntuaci final de la fase de concurs.

>> Anunci de la resolucin de reclamacions de la fase de concurs.

>> Anunci de les puntuacions de la fase de concurs.

>> Anunci del resultat de l'exercici tipus test de la fase d'oposici.

>> Anunci de les puntuacions de l'exercici tipus test de la fase d'oposici, i de l'acte d'apertura dels sobres amb el contingut de les dades identificatives de les persones aspirants.

>> Anunci de la resoluci de les reclamacions a l'anunci de les respostes del qestionari tipus test de l'exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci de las respostes del qestionari tipus test de l'exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci relatiu a la distribuci dels/de les aspirants a les aules.

>> Anunci relatiu a l'abstenci i nou nomenament del Tribunal qualificador.

>> Instruccions per al/a la opositor/a.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants, nomenament del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admiss a Proves Selectives.

volver