GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. Provisi per lliure designaci.
N convocatria: 15/2017.
Categoria: Gerent del Patronat Municipal de Turisme.
Nmero de llocs: 1.
Naturalesa del lloc: Personal directiu.
Sistema selectiu: Lliure designaci.
Publicaci de les Bases:
B.O.P.: Nmero 145, de 5 de desembre de 2017.
D.O.G.V. (en extracte): Nmero 8199, de 27 de desembre de 2017.
Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Nmero 29, d'1 de febrer de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: Fins al 12 de febrer de 2018.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es, i designaci de la comissi de valoraci.

>> Anunci de les Bases de la Convocatria, model de sollicitud i model normalitzat de Curriculum Vitae.volver