TCNIC MITJ INFORMTIC ESPECIALISTA EN APLICACIONS. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 1/2018.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic Mitj Informtic Especialista en Aplicacions.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 13, de 30 de gener de 2018.
Termini presentaci instncies: Del 31 de gener al 27 de febrer de 2018.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci rectificaci resultat definitiu.

>> Anunci del resultat definitiu del procs selectiu i proposta de nomenament.

>> Anunci del resultat del segon exercici (supsit prctic) i de la fase d'oposici, amb emplaament per a la presentaci de mrits.

>> Anunci de la resoluci de l'alegaci presentada contra el primer exercici i data per a l'apertura dels sobres del segon.

>> Anunci del resultat del primer exercici (qestionari tipus test) i convocatria per a la realitzaci del segon.

>> Anunci de la resoluci de l'alegaci presentada, anullant una pregunta i admitint la primera pregunta de reserva.

>> Anunci rectificaci plantilla de respostas del test y anunci data apertura sobres.

>> Anunci publicaci prova i plantilla de respostes de la primera prova del procs selectiu.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants.

>> Llista provisional d'aspirants, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver