TCNIC MITJ INFORMTIC ESPECIALISTA EN APLICACIONS. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 1/2018.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic Mitj Informtic Especialista en Aplicacions.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 13, de 30 de gener de 2018.
Termini presentaci instncies: Del 31 de gener al 27 de febrer de 2018.
Import a pagar: 25 euros.

>> Llista provisional d'aspirants, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver