TCNIC MITJ INFORMTIC ESPECIALISTA EN SISTEMES. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 2/2018.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic Mitj Informtic Especialista en Sistemes.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 13, de 30 de gener de 2018.
Termini presentaci instncies: Del 31 de gener al 27 de febrer de 2018.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci de rectificaci d'una errada de transcripci en els resultats del procs selectiu.

>> Resultat final del procs selectiu i proposta de constituci de borsa de treball.

>> Resultat del segon exercici i de la fase d'oposici, amb relaci d'aspirants que passen a la fase de concurs, i emplaament perqu presenten la documentaci acreditativa de mrits.

>> Resultat del segon exercici i convocatria a l'acte d'apertura dels sobres que contenen la identificaci dels/de les aspirants.

>> Acte d'apertura de sobres, resultats primer exercici i convocatria al segon.

>> Anunci de la resoluci d'alegaci presentada, anullant una pregunta i admitint la primera pregunta de reserva.

>> Anunci de l'acte d'apertura de sobres que contenen la identificaci dels/de les aspirants que van participar en la primera prova del procs selectiu.

>> Anunci de la publicaci de la prova i la plantilla de respostes del primer exercici del procs selectiu:
     - Contingut de la prova.
     - Plantilla de respostes.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants.

>> Llista provisional d'aspirants, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver