INTENDENT GENERAL / COMISSARI PRINCIPAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisi del lloc de treball en Comissi de Serveis.
Nmero de convocatria: 3/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Intendent General / Comissari Principal.
Sistema selectiu: Provisi mitjanant comissi de serveis.
Publicaci de les Bases: Butllet Oficial de la Provncia (B.O.P.), Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 18, de 10 de febrer de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: Del 12 al 23 febrer de 2018.

>> Anunci de nomenament.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de l'entrevista personal.

>> Anunci de la llista d'admesos, nomenament comissi valoraci i convocatria entrevista personal.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.volver