CAP DE SECCI D'INNOVACI I DESENVOLUPAMENT TECNOLGIC. Provisi mitjanant concurs.
Nmero de convocatria: 4/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Cap de Secci d'Innovaci i Desenvolupament Tecnolgic.
Sistema selectiu: Provisi mitjanant concurs.
Publicaci Bases: Butllet Oficial de la Provncia (B.O.P.), Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V.), web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci bases i convocatria B.O.P.: 15 de febrer de 2018.
Publicaci extracte bases D.O.G.V.: Nmero 8239, de 21 de febrer de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: Del 16 de febrer al 9 de mar de 2018.

>> Anunci de la proposta de nomenament de la comissi de valoraci del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es i designaci de la comissi de valoraci del procs selectiu.
Publicat en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 45, de 14 d'abril de 2018.

>> Sollicitud d'admissi a les proves selectives.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.volver