ARQUITECTE/A TCNIC/A. Borsa de Treball.
N convocatria: 6/2018.
Subgrup: A2.
Categoria: ARQUITECTE/A TCNIC/A.
Sistema Selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis i Tauler RR.HH.
Publicaci convocatria BOP: 17 de febrer de 2018.
Termini presentaci d'instncies: Del 19 de febrer al 16 de mar de 2018.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci relatiu a la documentaci del supsit prctic i temari de contractes.

>> Llista provisional d'admesos i exclosos, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admiss a Proves Selectives.

volver