TCNIC/A DE COMUNICACI I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 7/2018.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a de comunicaci i fons europeus.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjanant concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 27, de 3 de mar de 2018.
Termini presentaci instncies: Del 6 de mar al 5 d'abril de 2018.
Publicaci Rectificaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de Recursos Humans i B.O.P. Nmero 33, de 17 de mar de 2018.
Ampliaci del termini de presentaci d'instncies: fins al 18 d'abril de 2018.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci de canvi d'ubicaci del lloc de realitzaci del primer exercici.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de Rectificaci de les Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver