EDUCADOR/A SOCIAL I EDUCADOR/A SOCIAL DEL SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCI A FAMLIA I INFNCIA. Borsa de Treball.
N convocatria: 8/2018.
Subgrup: A2.
Categoria: Educador/a Social i Educador/a Social del Servei Especialitzat d'Atenci a Famlia i Infncia.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (Concurs-Oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci convocatria B.O.P.: Nmero 68, de 7 de juny de 2018.
Termini presentaci instncies: del 8 de juny al 6 de juliol de 2018.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci del resultat de la fase de valoraci de mrits.

>> Anunci del resultat de l'exercici teric i de l'inici de la fase de concurs.

>> Anunci de la contestaci a les reclamacions presentades a diverses preguntes del primer i nic exercici del procs selectiu, i convocatria per a l'anunci dels resultats i obertura dels sobres identificatius.

>> Anunci de les respostes correctes del test del primer i nic exercici del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del Tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver