TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 9/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL.
Sistema selectiu: Borsa de treball extraordinria (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 71, de 14 de juny de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: del 15 de juny al 13 de juliol de 2018.
Import a pagar: 30 euros.

>> Anunci del resultat del concurs i proposta de constituci de borsa de treball.

>> Anunci de la llista definitiva i composici del tribunal qualificador.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants admesdos/es i exclosos/es.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver