MEDIADOR/A INTERCULTURAL. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 10/2018.
Subgrup: C1.
Categoria: MEDIADOR/A INTERCULTURAL.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 90, de 28 de juliol de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: del 30 de juliol al 27 d'agost de 2018.
Import a pagar: 20 euros.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver