DIRECTOR/A DEL PROJECTE DEL MUSEU DE LA CIUTAT DE CASTELL. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 11/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Director/a del projecte del Museu de la Ciutat de Castell.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
Publicaci Bases: Web municipal, Taul Anuncis Ajuntament i Taul RRHH.
Publicaci convocatria B.O.P.: nmero 101, de 23 d'agost de 2018.
Termini presentaci instncies: Del 24 d'agost al 20 de setembre de 2018.
Import a pagar: 30 euros.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver