TCNIC/A ARXIVER/A. Borsa de Treball Temporal.
Nmero de convocatria: 12/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Tcnic/a Arxiver/a.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH..
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 131, d'1 de novembre de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: 2 al 29 de novembre de 2018, tots dos inclusivament.
Import a pagar: 30.00 euros.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'admissi a proves selectives.

volver