AUXILIAR D'INFORMACI TURSTICA. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 1/2019.
Subgrup: C2.
Categoria: Auxiliar d'Informaci Turstica.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web del Patronat Municipal de Turisme, web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 5, de 10 de gener de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: de l'11 de gener al 7 de febrer de 2019.
Import a pagar: 15 euros.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver